Přeskočit na navigaci

Pojízdná drtírna PD 600 H

Je určena k primárnímu drcení středně tvrdých materiálů vápencových dolů. Zařazuje se do technologického celku mezi dobývací stroj s automobilovou dopravou a dálkovou pasovou dopravou. Pojízdná drtírna se sestává z násypky pro příjem horniny z nákladního auta, vynášecího deskového dopravníku, odrazového kladivového drtiče a nakládacího dopravníku. Celé technologické vybavení včetně řídící kabiny je umístěno na housenicovém podvozku. V prostoru pod násypkou jsou umístěny hydraulické podpěrné tlapy, zachycující rázy od sypaného materiálu. Násypka je vybavena opěrnou stěnou nájezdové plošiny. Prostor drtiče a přesyp na nakládací dopravník je centrálně odsáván.

Pojízdná drtírna PD600H

Technické údaje:

Drtící výkon

600 t/hod

Příkon

1600 kW

Hmotnost

575 t

Rozměry

16,5 × 28,6 × 13,15 m