Přeskočit na navigaci

Drtiče skrývky DS-OH

Je určen k drcení skrývkových hornin se sklonem k vytváření nadměrných kusů o maximální pevnosti v tlaku do 40 MPa (ojedinělé kusy do 100 MPa). Zařazuje se do technologického celku mezi dobývací stroj a dálkovou pasovou dopravu.
Drtič je válcový dvourotorový, s možností regulace drtící štěrbiny, umístěný na obkročném housenicovém podvozku, který pojíždí nad trasou dálkové pasové dopravy. Pracuje jako průchozí bez předtřídění a drcený materiál je na výstupu z drtiče sypán do příslušné pojízdné násypky dálkové pasové dopravy.

Drtiče skrývky DS-OH

Technické údaje:

Drtící výkon

5000 m3 sypké zeminy / hod

Příkony rotorů

2 × 200 kW / 6 kW

Příkon pojezdů

2 × 55 kW / 500 V

Hmotnost

180 t

Rozměry

12,92 × 10 × 6,7 m