Přeskočit na navigaci

Mobilní drtič skrývky DSPH 2200 N

Je určen k primárnímu drcení středně tvrdých materiálů vyskytujících se ve skrývkovém nadloží dolů jako jsou šedé jíly, jílovce, pelokarbonáty, vápence, pískovcové slepence, pískovce apod. Je mobilním zařízením, které se zařazuje do technologického celku mezi dobývací stroj (zpravidla lopatové rýpadlo) a pasovou dopravu. Zařízení, umístěné na housenicovém podvozku, sestává z násypky pro příjem horniny od rýpadla, vynášecího deskového dopravníku, drtícího jádra, které tvoří válcový dvourotorový drtič, předávacího deskového dopravníku a nakládacího dopravníku s pryžovým pasem, který je vybaven otočí a zdvihem. Elektrické napájení je provedeno přes kabelový buben. Drtící výkon je 2 200 tun za hodinu. Celková hmotnost činí 830 tun. Dva tyto stroje byly dodány pro zákazníka v Řecku.

Mobilní drtič skrývky DS-PH 2200 N

Mobilní drtič skrývky DS-PH 2200 N