Přeskočit na navigaci

GO kolesového rýpadla KU 300S.17/K73

Krušnohorské strojírny Komořany a. s. je společnost vlastnící oprávnění k opravám, rekonstrukcím a modernizacím důlní technologie.
V rámci této kompetence byla společností Czech Coal a. s. v roce 2006 požádána o provedení zcela zásadní generální opravy důlního kolesového rýpadla KU 300.S - 17 – označení dolu K 73. Stroj byl pořízen na povrchový důl sice v bezvýsuvovém provedení kolesového výložníku, ale s podvozkem pro možnost stoupání. Po provozním „dožití“ základních funkcí a parametrů stroje vedla tato kombinace uhelnou společnost k rozhodnutí provést generální opravu se zásadní modernizací, výměnou špičky dobývacího orgánu za špičku v provedení KSK s bezkomorovým kolesem a zásadní změnou spočívající v doplnění nového výsuvu kolesového výložníku. Tato nová kombinace užitných vlastností stroje umožňuje podstatně lepší využití při selektivním dobývání uhlí a to s nižšími provozními náklady. Po provedené opravě byl stroj opětovně nasazen do těžby.
Vzhledem k značnému rozsahu generální opravy byla část spojená s podvozkovým systémem provedena v předstihu v roce 2005.
Přestože se generální oprava dotkla všech systémů a částí stroje je mezi zásadní části opravy možno zařadit zejména:

 • Opravu kroužkového sběrače, která se po provedeném nálezu po odstavení stroje změnila na dodávku všech nových základních komponentů a jejich úpravu pro možnost záměny.

 • Byla provedena oprava Kulové dráhy otoče horní stavby. Koule včetně všech rozpěrek byly vyjmuty, zkontrolovány a s novými rozpěrkami vráceny zpět do vyčištěného a zkontrolovaného tělesa kulové dráhy. Na všech převodových skříních otoče byla provedena výměna převodů, ložisek a gufer. Pláště byly renovovány.

 • Pro otoč Nakládacího výložníku bylo dodáno nové velkorozměrové ložisko.

 • V souvislosti s rekonstrukcí výsuvu Kolesového výložníku byla upravena ocelová konstrukce Vyvažovacího výložníku. Výložník byl prodloužen o cca. 2 500 mm. a byla doplněna zátěž o cca. 45 t. Kompletně byla upravena zadní část výložníku s jinou dislokací využitelných prostor a dodávkou celého nového zastřešení.

 • Pro nově vyrobený a dodaný výsuv Kolesového výložníku byly dodány nové matice a šrouby výsuvu. Špička rýpadla s dobývacím orgánem včetně korečků je nová. Do pohonu kolesa byla zabudována hydraulicky ovládaná spojka Rexnord a s využitím nového Řídícího systému jsou umožněny tzv. servisní otáčky kolesa pro kontrolu, případně výměnu korečků, nebo jejich komponentů.

 • Byly dodány všechny kabiny obsluh stroje nové v moderním provedení pro řízení stroje s využitím nejmodernějších verzí Řídícího systému s dotykovými obrazovkami.
 • Byly opraveny, nebo nově dodány všechny dopravní cesty včetně válečků a bubnů. Dopadové štíty a násypky jsou též zrekonstruovány.

 • V oblasti hydrauliky stroje byly vyměněny všechny komponenty, kromě základního hydraulického válce teleskopu pojezdu, který prošel generální opravou.

 • Centrální tukové mazání tvoří dvoupotrubní systém z jednotlivých nezávislých okruhů.
 • Část elektro byla dodána nová, včetně kabelových rozvodů, rozváděčů a traf. Elektromotory do výkonu 5,5 KW byly dodány všechny nové, stejně, jako část motorů vyšších výkonů (např. motor pohonu kolesa). Zbylé motory opět prošly generální opravou.

 • Řídící systém je v nejmodernějším provedení Siemens Simatic.

 • Na stroji bylo instalováno nové Stabilní hasící zařízení a Elektrická požární signalizace.

 • Systém DAP předává do řídícího systému vyhodnocené výstupy z tenzometrů.

 • Stroj je po generální opravě vybaven novým kamerovým systémem 5ti barevných kamer.