Přeskočit na navigaci

GO kolesového rýpadla KU 800.11/K84

Krušnohorské strojírny Komořany a. s. je společnost vlastnící oprávnění k opravám, rekonstrukcím a modernizacím důlní technologie.
V rámci této kompetence byla společností Czech Coal a. s. v roce 2006 požádána o provedení etapové generální opravy důlního kolesového rýpadla KU 800.11 - K84. První etapa byla zahájena v roce 2006 a dokončena v srpnu 2007. Součástí této etapy byla zejména rekonstrukce a modernizace stroje. Mezi zásadní zásahy naší společnosti je možno řadit zejména:

 • Modernizace a výměna celé špičky stroje. Byla použita nová převodová skříň 2x800 KW se spojkou, která v tomto uspořádání je chráněna užitným vzorem naší společnosti. Bylo vyrobeno a dodáno nové jednostěnové koleso včetně sady korečků. Celý pohon je bržděn kotoučovými brzdami SVENDBORG. Součástí špičky kolesa je též jednomotorové kruhadlo z dílen naší společnosti.

 • Byla vyměněna a zrekonstruována všechna dopadová místa materiálu na všech dopravnících stroje. Součástí této rekonstrukce byly i velké opravy včetně nového pogumování. poháněcích bubnů a kompletní výměna všech válečků v trasách všech dopravníků. Opraveny byly i hnané bubny všech dopravníků. Byly zrekonstruovány i všechny pohony dopravníků. Na stroj byla nově dodána pásová váha a hlídač železa.

 • Byly opraveny, nebo nově dodány všechny dopadové štíty a násypky.

 • Byla opravena všechna místa uložení otočových převodových skříní. Vlastní převodové skříně byly opraveny v dílnách Krušnohorských strojíren Komořany a. s.

 • Byla dodána a namontována lana pro hlavní nosné systémy stroje.

 • Zásadní rekonstrukcí prošla celá část hydrauliky a tukového mazání.

 • Byla provedena modernizace celé části elektro na stroji. V této části došlo k výměně všech ovládacích kabin a jejich vybavení nejmodernějšími prvky řídícího systému. Kabina řidiče a klapkaře jsou klimatizovány.

 • Zdvih stroje, otoč, výsuv, pohon kolesa a pohon zdvihu kabiny řidiče jsou nově řízeny regulovanými pohony.

 • Systém DAP předává do řídícího systému vyhodnocené výstupy z tenzometrů.

 • Stroj je po 1. Etapě generální opravy vybaven novým kamerovým systémem 5ti barevných kamer.


Druhá, konečná etapa navazuje na etapu první. Byla zahájena v roce 2009 a dokončena bude začátkem roku 2011. Tato etapa obsahuje opravy, rekonstrukce a modernizace, které nebylo možno z časových důvodů při plánování opravy provést v předchozí etapě. Jedná se zejména o:

 • Výměnu a modernizaci převodových skříní zdvihu a výsuvu na stroji.

 • Výměna tzv. krátkého nakládacího výložníku za dlouhý výložník. Jedná se velmi složitou operaci, která je v naší společnosti kompletně technologicky a konstrukčně připravována. Tato výměna je umožněna odstavením dalšího stroje z aktivní činnosti a tím bude výhodnější (delší) výložník možno využít.

 • Bude vyměněn pohon nakládacího dopravníku, který bude již upraven pro nový, „dlouhý“ výložník. Pohon je kompletně připravován v dílnách naší společnosti.

 • Budou vyměněny olejové transformátory ve strojovně za transformátory suché.

 • Součástí této etapy jsou všechny návaznosti elektro, hydrauliky a tukového mazání na výměnu výložníků.