Přeskočit na navigaci

Certifikáty

Systém managementu jakosti byl ve společnosti zaveden v roce 1994 a následně certifikován v roce 1995 dle normy ČSN EN ISO 9001:1995. Od roku 2009 je vytvořen, dokumentován a uplatňován systém managementu jakosti, který je certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN 3834-2. Tento systém je trvale zlepšován v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 na základě procesního přístupu.

Certifikáty

Naše společnost získala od 25.11.2011 certifikát na provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2, zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3.
Naše společnost nadále obdržela certifikát systému řízení výroby, který odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené uvedenou určenou normou ČSN EN 1090-1:2010 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.

ČSN 73 2601-Z2 zrušena k datu 31.08.2011 nahrazena normou ČSN EN 1090-1 a 1090-2. ČSN EN 1090-2 platí pro provádění všech typů ocelových nosných konstrukcí, včetně mostů a stožárů a splňuje zásady a požadavky na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základní ustanovení pro jejich navrhování a posuzování, uvedené v ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců přejímá evropskou normu EN 1090-1:2009 včetně jejích příloh A, B a ZA. Norma platí pro prokazování shody ocelových konstrukčních dílců vyrobených podle ČSN EN 1090-2 nebo hliníkových konstrukčních dílců vyrobených podle ČSN EN 1090-3. Norma vyhovuje zásadám a požadavkům na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základním ustanovením pro jejich navrhování a posuzování, uvedených v ČSN EN 1990.

Od roku 2006 je ve společnosti zaveden a certifikován EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a SM BOZP dle specifikace ČSN OHSAS 18001:2008.Tím, že společnost uplatňuje a má certifikovány systémy řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, získala v roce 2006 „ZLATÝ CERTIFIKÁT“.