Přeskočit na navigaci

Historie závodu

 • 1912
  Vznik firmy BERNDT v Teplicích – Řetenicích.

 • 1942
  Zahájení výstavby závodu v Komořanech.

 • 1943
  Zahájení provozu v závodě Komořany – založen jako Zentralwekstaff Kommern – součást Sudetenlandischer Bergbau AG Brux.

 • 1945
  Oba závody, každý samostatně, převzaty do národní správy.

 • 1950
  K závodu Komořany přičleněn provoz silnoproudé elektrotechniky se sídlem v Mostě.

 • 1952
  Z obou závodů vytvořeny samostatné národní podniky s označením Ústřední dílny Komořany, n. p. (ÚDK), Ústřední dílny Řetenice, n. p. (ÚDŘ).

 • 1957
  K Ústředním dílnám v Komořanech bylo připojeno odborné učiliště v Litvínově. V tomto učilišti probíhala výuka profesí pro celý Severočeský hnědouhelný revír.

 • 1958
  Ustaven národní podnik Ústřední dílny Komořany se závody:

  • 01 – v Komořanech;
  • 02 – v Řetenicích;
  • 03 – v Duchcově (elektrozávod);
  • 04 – v Litvínově (učiliště).
 • 1960
  Ustaveno Vývojové středisko mechanizace a automatizace se sídlem v Mostě, ze kterého byl v roce 1971 vytvořen závod 08.

 • 1963
  K n. p. ÚDK přičleněn pobočný závod Přerovských strojíren se sídlem v Horním Slavkově u Sokolova – jako závod 05. Výrobním sortimentem tohoto závodu byly stavební stroje, včetně úspěšného exportu.

 • 1968
  Změna názvu firmy na Krušnohorské strojírny, n. p. Komořany.

 • 1968
  Zrušen závod 03 v Duchcově – výroba převedena do závodu 02 Řetenice.

 • 1976
  Změna organizace – z n. p. na koncernový podnik Krušnohorské strojírny Komořany s podřízeností koncernu Severočeských hnědouhelných dolů.

 • 1982
  Střední odborné učiliště vyčleněno z Krušnohorských strojíren a podřízeno přímo koncernu SHD.

 • 1990
  Zrušen koncern SHD – Krušnohorské strojírny se stávají samostatným státním podnikem.

 • 1991
  Zařazení Krušnohorských strojíren do 1. vlny kupónové privatizace – s podílem 97 % akcií na kupónovou privatizaci.

 • 1992
  Vznik akciové společnosti Krušnohorské strojírny, a. s. k 1. květnu

 • 1993
  5. srpna uskutečněna první valná hromada akciové společnosti Krušnohorské strojírny za účasti vlastníků vzešlých z kupónové privatizace.

 • 1994
  Zrušen závod 08.

 • 1999
  Transformace závodu Teplice na výrobní provoz Teplice.

 • 2000
  Zrušení výrobního provozu Teplice - sloučení se závodem v Komořanech.

 • 2002
  Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. února byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti Krušnohorské strojírny, a. s.

 • 2002
  Novým vlastníkem se stává americká společnost Appian Group, která koupila podnik Krušnohorské strojírny, a. s., prostřednictvím společnosti VARIMATIK, a. s.

 • 2005
  Dne 17.  května nabyl právní moci nový název společnosti Appian Group a. s. Původní jméno Appian Group a. s. bylo změněno na Czech Coal a. s. Dne 4. července změněn název společnosti Mostecká uhelná společnost a. s., na Mostecká uhelná a. s.

 • 2005
  Člen skupiny Czech Coal Group a. s.

 • 2008
  Mostecká uhelná a. s., změněno na Czech Coal Services a. s.

 • 2010
  Začlenění společnosti Údržba dolů Komořany a. s. do společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a. s.

 • 2012
  1. 2. 2012 nový akcionář KSK a. s.: Slovácké strojírny, a. s., Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod, GŘ–Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.

 • 2012
  13. 4. 2012 prodej dceřiné společnosti Varimatik, s. r. o. firmě EGAR, s. r. o. Vysoká Pec č. 107

 • 2012
  1. 9. 2012 fúze - sloučení společností Krušnohorské strojírny Komořany a. s. a Slovácké strojírny a. s. a vznik závodu 05-KSK