Přeskočit na navigaci

Skládkové stroje

Skládkové stroje se používají k obsluze skládek hnědého uhlí na povrchových dolech a uhelných elektrárnách, hlavním účelem je vyrovnávání nerovnoměrnosti těžby resp. dodávky uhlí a homogenizace kvality (až 5 technologických funkcí). Výkon zakládání je obvykle v rozsahu 1 000 až 3 400 t/hod, nakládání 400 až 1 900 t/hod, délku výložníku lze stavebnicově prodlužovat v rozsahu 28 až 41 metrů, což umožňuje zakládat uhlí až do výše 16 metrů.

Stroje jsou vybaveny pro práci v nepřetržitém provozu v automatickém nebo cyklu nebo s ručním řízením, přičemž řízení stroje je možné z vlastní kabiny stroje nebo z nadřízeného velínu zauhlování. Součástí elektroniky stroje je diagnostika technologie včetně poruchových stavů, monitorování spotřeby el. energie, sledování a řízení kvality uhlí pomocí popeloměrů, sledování stavu stroje a skládky pomocí televizních kamer a termovize. Skrápěcí systém eliminuje vliv prachu na okolní prostředí.

Stroje vyrábíme a dodáváme ve výkonovém provedení a rozsahu technologických funkcí a vybavení dle požadavku zákazníka.

Příklady aplikací: