Přeskočit na navigaci

Třídírny a úpravny uhlí

Zpracování surového uhlí je podmínkou pro jeho další efektivní využití podle požadavku zákazníka. V procesu úpravy dochází k sjednocení rozměrových a kvalitativních parametrů, odloučení nežádoucích látek, výstupem je dávkovací zařízení pro následnou přepravu na místo určení kolejovými vozidly, silničními vozidly, nebo přímý odtah uhlí pasovými cestami, součástí technologie může být i zásobník pro krátkodobé uložení paliva.
Při vlastním návrhu technologie spolupracujeme se specializovanými pracovišti výzkumných ústavů a projekčních organizací.

Třídírny a úpravny uhlí
  • Úpravna uhlí Komořany

  • Úpravna uhlí Ledvice