Přeskočit na navigaci

Generální opravy a modernizace

Generální opravy a modernizace technologických zařízení provádíme formou dodávky na klíč na základě smlouvy o dílo. Rozsah akce stanoví zákazník, případně jej navrhneme sami a předložíme zákazníkovi k odsouhlasení.
Součástí dodávky na klíč jsou též veškeré subdodávky dílčích celků a náhradních dílů a koordinace činností ostatních profesí.

Generální opravy a modernizace

Příklady provedených generálních oprav a modernizací: