Přeskočit na navigaci

Výrobní program - elektro

Přehled servisních činností

 • Revize, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení na dálkové pasové dopravě, rypadlech, zakladačích a ostatní těžební technologii

 • GO, opravy a údržba VN i NN trafokiosků, spojovacích skříní VN, vypínacích a kompenzačních kiosků VN i NN

 • Revize a opravy el. motorů všech typů do 800 kW

 • Revize a opravy elder - včetně přezkoušení při zátěži

 • Revize, opravy a měření el. přenosného ručního nářadí, vedení následné evidence

 • Přetěsnění olejových transformátorů do 1 600 KVA a revize

 • Oprava osvětlení a práce ve výškách s plošinou MP

 • Opravy a spojování gumových vlečných kabelů 6KV a 35 KV včetně koncovek

 • Hledání poruch na kabelech NN a VN - měřicím transformátorem

 • Vyhledávání tras kabelů, izolačních stavů kabelů (napěťové zkoušky)

 • Montáže, údržba, opravy a kompletní GO tel. a sděl zařízení na DPD, velkostrojích, renovace rozvaděčových skříní sdělovací techniky a reproduktorů

 • Montáže údržba a opravy dispečinků, zabezpečovacího zařízení objektů, hlasitých dorozumívacích souprav, pobočkových telefonních ústředen

 • Montáže autorádií a sady pro mobilní telefony

 • Montáž a údržba STA včetně modulace CCTV, montáž radiotelefonu

 • Údržba venkovních prostor TSM

 • Kontroly a opravy vnitřního i vnějšího zařízení TSM

 • Kontroly, opravy, údržba veřejného osvětlení

 • Přeložky, kontroly a opravy kabelových tras VN

 • Výroba, opravy a údržba elektrických rozvaděčů NN

 • Opravy vlečných kabelů VN a NN

 • Montáže, seřizování a údržba ultrazvukových hlídačů přesypů PIONTEK

 • Montáž, opravy a pravidelné revize EPS

 • Montáž, opravy a pravidelné revize hlídačů izolace

 • Montáž, opravy a pravidelné revize hlídačů železa HFT

 • Opravy a seřízení překladačů kolejí

 • Opravy a seřízení automatik analogového řízení roviny hrabání velkostrojů

 • Opravy a seřízení specielní elektroniky na velkostrojích

 • Montáže, údržba, opravy a kontroly elektroinstalací objektů i technologického zařízení

 • Kontrola, údržba a opravy výměníků (servopohony, fce regulace, čidla, přenosy)

 • Montáž, oprava a údržba telefonů na stanicích DPD a v rozvodnách DPD

 • Montáž, oprava a údržba rozvodu rozhlasu a závodního času

 • Montáže, opravy a údržba telefonů, raportních hlásek a pobočkových ústředen, hlasitého dorozumívacího zařízení

 • Opravy telefonních kabelů (spojky atd.)

 • Montáž, údržba a oprava video vrat. a kódových zámků

 • Montáž kontrola a opravy telefonních ústředen ATEUS + programování

 • Montáž a údržba sdělovacích rozvaděčů vnitřních i vekovních

 • Opravy a servis popeloměrů

 • Týdenní diagnostika popeloměrů GE 1100.S, opravy a servis

 • Kontrola a opravy přenosu Speknet 1 - popeloměry

 • Kontrola a opravy přenosu Speknet 2 - popeloměry

 • Montáž, opravy a servis pasových vah SCHENCK

 • Kontrola a opravy přenosu Schenck - Omega32

 • Kontrola radiobloku - činnost vysílače, přijímače

 • Kontrola anténních systémů

 • Oprava vulkanizačního zařízení pro gumové pásmo

 • Oprava vulkanizačního zařízení pro vlečné kabely

 • Revize, nastavení a měření elektrických ochran s protokoly

 • Montáž a servis počítačových sítí (metalika, optika)

 • Montáž a servis průmyslové televize na technologických zařízeních

 • Montáž a servis průmyslové televize pro střežení objektů

 • Montáž a servis zabezpečovacího zařízení objektů