Přeskočit na navigaci

Svařence

Vyrábíme svařované díly v provedení a rozsahu dle technologických možností výrobních provozů a udělených oprávnění. Kvalita svarů je zaručena zavedenými postupy, jejichž správnost a dodržování podléhá pravidelnému auditu dozorového orgánu. Vlastní svářečský dozor ve výrobě a na montážích zajišťují osoby s mezinárodní akreditací IWE, IWT.

Pro svary vyžadující dodatečné proškolení personálu a technické zabezpečení zajistíme veškeré náležitosti podle příslušných předpisů a norem.

Nabízíme externí spolupráci s naším úsekem řízení jakosti svařování s následnou podporou naší svářečské školy.