Přeskočit na navigaci

Rychlovypínače

Rychlovypínače DC řady N-RAPID jsou jednopólové vypínače s magnetickým vyfukováním oblouku do zhášecí komory. Jsou určeny pro použití ve funkci jističe vedení (trolejové sítě městských a železničních drah, metra), jističe pro usměrňovač (DC pohony válcovacích stolic) nebo jako propojovací (úsekové) jističe.Rychlovypínače se dle jmenovitého napětí UNe vyrábějí ve 3 provedeních: do 750 V DC, do 1500 V DC a do 3000 V DC.