Přeskočit na navigaci

Box řídící elektroniky a pomocné kontakty

Box řídící elektroniky (1) je umístěn nad pohonným elektromagnetem a k RV je připevněn dvěma šrouby M6. Na čelním panelu je také umístěno počítač vypnutí. Ve spodní části boxu je umístěno 9 přepínacích kontaktů s nuceným rozepnutím podle normy ČSN EN 60947-5-1 a jmenovitým proudem AC 10 A/230 V.

Tyto kontakty signalizují dva stavy vypínače - zapnuto nebo vypnuto a přepínají všechny současně. Jejich pohyb je mechanicky spjat s pohybem pohyblivého kontaktu RV. Všechny póly pomocných kontaktů jsou vyvedeny na dva konektory X12, X13 (2) umístěné na čelním panelu boxu. Na konektor X13 je rovněž vyveden kontakt relé signalizující stav přípravy řídící elektroniky, která je připravena přijmout povel k zapnutí. V horní části boxu je umístěna řídící elektronika RV, složená ze čtyř funkčních bloků umístěných na samostatných deskách, označených jako:

  • Jednotka napájecí G3

  • Jednotka ovládání pohonu + podpěťové spouště FQU3

  • Jednotka napěťové spouště + přídavného vyfukování AFE FVA3

  • Jednotka elektrodynamické spouště FE3

Řídící napětí přivádí zákazník na konektor (3) umístěný na čelním panelu boxu.

Box řídící elektroniky