Přeskočit na navigaci

Mechanismus

Mechanismus RV slouží k mechanickému ovládání polohy pohyblivého kontaktu. Tvoří samostatný celek jehož součástí je i páka nesoucí pohyblivý kontakt.

Mechanismus se skládá z následujících hlavních částí:

  • Bočnice mechanismu (1) - tvoří kostru, ve které jsou uloženy ostatní části mechanismu.

  • Izolátor (3) - tvoří elektrickou izolaci mezi pohonným elektromagnetem (jeho kotvou) a vlastním mechanismem, jehož kovové části jsou vodivě spojeny s pohyblivým kontaktem.

  • Táhlo (6) - spolu s izolátorem (7) tvoří mechanickou vazbu na pohonný elektromagnet.

  • Hřídel (5), vačky (6) a táhla (4) představují zámek RV.

  • Záchyt (2) je mechanickou vazbou mezi zámkem RV a pohyblivým kontaktem. Uvolněním záchytu vypíná RV při působení nadproudové a elektrodynamické spouště.

Mechanismus