Přeskočit na navigaci

Přídavné vyfukování AFE

Přídavné vyfukování AFE se skládá z vyfukovací cívky a elektronické jednotky, která řídí její buzení během vypínání RV. AFE slouží pro zkrácení vypínací doby v oblasti kritických proudů (20 až 50 A). Je ho možné použít pouze u rychlovypínačů se jmenovitým napětím 750 V DC a 1500 V DC. Princip funkce je následující:

Při vypínání podpěťovou, napěťovou nebo elektrodynamickou spouští je po povelu k vypnutí RV vybita kondenzátorová baterie do vyfukovací cívky. Pólové nástavce vyfukovací cívky obepínají z obou stran hlavní kontakty. V prostoru hlavních kontaktů se vytváří magnetické pole, které interaguje s magnetickým polem hořícího oblouku. Orientace magnetického pole vyfukovagí cívky je taková, že v prostoru pod obloukem se výsledné magnetické pole zesiluje a v prostoru nad obloukem naopak zeslabuje. Výsledkem je dynamická síla působící směrem vzhůru - tj. od kontaktů ke zhášecí komoře. Tato síla způsobí rychlý pohyb oblouku od kontaktů do adaptéru a spodní části zhášecí komory kde oblouk zaniká.

Při použití přídavného vyfukování AFE musí protékat silovým obvodem RV proud pouze jedním směrem - RV je jednosměrný.

Přídavné vyfukování AFE