Přeskočit na navigaci

Spouště

RV jsou standardně vybavovány elektromagnetickou nadproudovou spouští, podpěťovou spouští a na přání zákazníka napěťovou spouští nebo elektrodynamickou spouští. Na zvláštní objednávku lze objednat i ruční vypínání - pouze však u RV do 1500 V.

Nadproudová spoušť

Nadproudová spoušť

Nadproudová spoušť je zkonstruována jako elektromagnet, jehož magnetický obvod je buzen magnetickým polem proudu protékajícího silovým obvodem RV. Při překročení určité hodnoty proudu překoná kotva spouště sílu vinuté pružiny, která působí v opačném směru a je vtažena do magnetického obvodu spouště. Tento pohyb se pak přes kolébku přenáší na záchyt mechanismu a způsobí vypnutí RV. Vypínací doby RV dosahované tímto typem spouště se pohybují v rozmezí 4 až 5 ms. Hodnoty nadproudů, které způsobí vypnutí přístroje, se nastavují na stupnici. Nadproudové spouště se dodávají ve 4 základních proudových rozsazích: 1,5 až 5 kA, 3 až 8 kA, 5 až 10 kA a 6 až 13 kA. Stupnice jsou obvykle kalibrovány po 0,5 kA. Přesnost nastavené proudové hodnoty je ±10%


Podpěťová spoušť

Podpěťová spoušť

Podpěťová spoušť je založena na principu uvolnění energie stlačené vinuté pružiny. Jejím výkonným prvkem je přídržný elektromagnet s velmi nízkým příkonem (3,6 W), jehož kotva stlačuje vinutou pružinu. Při poklesu nebo ztrátě řídícího napětí odpojí elektronická jednotka podpěťové spouště elektromagnet od napájení. Stlačená pružina uvede kotvu přídržného elektromagnetu do pohybu a ta odblokováním zámku mechanismu způsobí vypnutí RV. Spoušť vypíná RV mezi 70% a 35% jmenovité hodnoty řídícího napětí i při jeho pomalém poklesu. Spoušť nedovolí zapnutí RV, pokud je řídící napětí menší než 35% jeho jmenovité hodnoty. Bezpečné zapnutí RV je možné po překročení 85% jmenovité hodnoty řídícího napětí.
Maximální vypínací doba RV dosahovaná tímto typem spouště je 120 ms. Napájení přídržného elektromagnetu provádí napájecí jednotka RV, zákazník přivádí pouze řídící napětí. Řídící napětí lze volit z následující řady: DC 24 V, 48 V, 110 V, 220 V nebo AC 110 V, 230 V.


Napěťová spoušť

Napěťová spoušť

Jejím výkonným prvkem je opět elektromagnet, jehož kotva odblokuje mechanismus přístroje při přivedení napětí na jeho cívku a dojde tak k vypnutí RV. Buzení elektromagnetu napěťové spouště je řízeno elektronickou jednotkou. Příkon elektromagnetu je 150 W. Elektromagnet se vyrábí v následující škále napájecích napětí DC 48 V, 60 V, 110 V, 220 V a AC 110 V a 230 V. Toto napětí je na konkrétním RV vždy totožné s napájecím napětím rychlovypínače. Možná řídící napětí napěťové spouště jsou DC 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V nebo AC 110 V, 230 V. Vypínací doba RV je při použití napěťové spouště maximálně 60 ms. Napěťová spoušť je funkční v rozsahu 65 až 110% napájecího napětí RV (tj. napětí cívky elektromagnetu). Zákazník zajišťuje v tomto případě jak napájecí, tak řídící napětí napěťové spouště.


Elektrodynamická spoušť

Elektrodynamická spoušť

Elektrodynamická spoušť je zkonstruována jako řízená Thomsonova cívka. Tvoří ji elektronická řídící jednotka a cívka s měděným kotoučem, do které se vybíjí kondenzátorová baterie. Měděný kotouček, který je během vybíjení vymrštěn, odblokuje záchyt mechnismu a RV vypíná. Řídící napětí elektrodynamické spouště lze volit z následující řady napětí: DC 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V nebo AC 110 V, 230 V. Vypínací doba RV je v rozsahu 5 až 15 ms v závislosti na použitém řídícím napětí elektrodynamická spouště.