Přeskočit na navigaci

Zhášecí komora s adaptérem

Zhášení oblouku probíhá ve zhášecí komoře (1). Zhášecí komory se dodávají pro RV ve třech typech - 1X2 (případně 1X2A), 1X4 a 1X8. Přiřazení k rychlovyapínači je dáno jmenovitým napětím zařízení UNe. Komora 1X2 (případně 1X2A) je určena pro jmenovitá napětí zařízení do DC 750 V, komora 1X4 do 1500 V a komora 1X8 do 3000 V. Všechny komory jsou typu SOLENARC.

Ve spodní části jsou vybaveny kovovým roštem, na kterém dochází k rozdělení oblouku na řadu do série zařazených oblouků a jejich intenzivnímu chlazení. V horní části je rošt izolační, kde dochází k natažení oblouku. Oba principy vedou k nárůstu obloukového napětí, oblouk přejde do energeticky labilního stavu a zaniká. Hoření oblouku nad komorou, ke kterému by mohlo dojít při vypínání těžkých zkratů, účinně zabraňuje deflektor (2) umístěný nad zhášecí komorou. Přístroje zháší bez jakéhokoli přídavného zařízení i kritické proudy, které leží v rozsahu 20 až 50 A. Doba hoření oblouku je v těchto případech 200 ms až 7 s. Pro zkrácení této doby je možno RV se jmenovitým napětím zařízení do DC 1500 V vybavit přídavným vyfukováním AFE. Směr vypínaného proudu může být pouze jeden - vypínač je jednosměrný.

Adaptér (3) tvoří přechod mezi kontaktním systémem a zhášecí komorou. Usměrňuje pohyb obloukové plazmy do zhášecí komory. Elektrické spojení mezi zhášecí komorou a opalovacími elektrodami adaptéru (4) je šroubové a je opatřeno izolačními kryty (5).

Zhášecí komora s adaptérem