Přeskočit na navigaci

UNe=3 000 V DC

Rychlovypínač UNe=3 000 V DC

Rychlovypínače se jmenovitým napětím UNe=3000 V DC jsou určeny zejména pro trakční měnírny (železnice) jako jističe vedení.

Jejich hlavní technické parametry jsou následující:

Jmenovitý provozní proud INe:

2 600 nebo 4 200 A dle přání odběratele

Předpokládaný trvalý zkratový proud ISs:

40 kA při maximální strmosti 2,5 kA ms-1

Jmenovitý zkratový proud INss:

20 kA

Rozsah vypínaných proudů:

0 až INss

Nejvyšší napětí sítě UMax:

3 600 V

Jmenovité impulsní výdržné napětí UNi:

25 kV (hlavní obvod), 4 kV(řídící obvody)

Jmenovité izolační napětí UNm:

4 000 V (hlavní obvod), 350 V (řídící obvody)

Nejvyšší obloukové napětí UObl:

6 000 V

Rozsah nastavení nadproudové spouště:

dle přání odběratele ve čtyřech možných variantách


1,5 až 5 kA


3 až 8 kA


5 až 10 kA


6 až 13kA

Vypínací čas rychlovypínače:

je různý v závislosti na typu spouště použité k vypnutí přístroje


5 ms - elektromagnetická nadproudová spoušť


15 ms - elektrodynamická spoušť


60 ms - napěťová spoušť


120 ms - podpěťová spoušť

Napájecí napětí rychlovypínače UNa:

DC 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V a AC 110 V, 230 V (Napětí je volitelné dle přání odběratele)

Jmenovitá napětí řídících a ovládacích obvodů:

DC 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V a AC 110 V, 230 V (Napětí je volitelné dle přání odběratele)

Příkon potřebný pro zapnutí přístroje:

1 400 W/450 ms (INe=2 600 A)


1750 W/450 ms (INe=4200 A)

Vybavenost spouštěmi:

nadproudová elektromagnetická (standardní)


podpěťová (standardní)


napěťová (volitelná, jen na přání odběratele)


elektrodynamická (volitelná, jen na přání odběratele)

Mechanická životnost:

20 000 pracovních cyklů

Elektrická životnost:

200 pracovních cyklů s proudem 4 200 A při 3 000 V DC s Tau=10 ms

Pomocné kontakty:

9 přepínacích kontaktů 10 A/230 V AC

Hmotnost:

165 kg

Maximální rozměry (D×V׊):

702×240×1035 mm