Přeskočit na navigaci

Slévárna hliníku

Slévárna hliníku

Provoz Slévárna, který je součástí závodu 07 MEP POSTŘELMOV, vyrábí odlitky z hliníkových slitin metodou kokilového a pískového lití, především pro zákazníky v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Zajišťujeme

 • výrobu modelů a kokil

 • tepelné zpracování odlitků

 • zkoušku odlitků na těsnost

 • povrchové úpravy odlitků barvou a eloxováním

 • opracování na klasických i NC strojích

Výroba odlitků

 • Sériová, malosériová, kusová výroba odlitků, litím do pískových i kovových forem:

 • Lití do písku je rozděleno na ruční a strojní formování:

   Ruční formování

 • formovací rámy: min. 240 × 240 mm - max. 1 600 × 1 120 mm

 • Maximální hmotnost: 60kg

 • přesnost odlitků: DIN 1688/GTA 16/5

   Strojní formování

 • formovací rámy: min. 390 × 290 mm - max. 600 × 415 mm

 • přesnost odlitků: DIN 1688/GTA 15/5

   Lití do kovové formy

 • Minimální hmotnost: 0,1 kg

 • Maximální hmotnost: 25 kg

 • Přesnost odlitků: DIN 1688/GTA 15/5 případně GTA 14/5

   Tlakové lití

 • Tlakový stroj: CLH400

 • Uzavírací síla: 4 000 kN

Odlitky vyrábíme z těchto materiálů

 • EN AC-AlSi10Mg (Leg. 239)

 • EN AC-AlSi8Cu3 (Leg. 226)

 • EN AC-AlSi12Cu (Leg. 231)

 • EN AC-AlSi7Mg0,3

Vystavujeme atesty na:

 • kontrolu modifikace taveniny pomocí termické analýzy

 • kontrolu naplynění taveniny VAC TESTEM

 • chemické složení slitiny

 • mechanické hodnoty

 • kontrolu rozměrů na 3. souřadnicovém měřícím zařízení