Přeskočit na navigaci

Stykače

Stykač

Stykače ETS-02, 04, 10, 20S

Použití:

  • Slouží ke spínání pomocných obvodů kolejových vozidel (vytápění, kompresory, ventilátory apod.) dle IEC 77, UIC 616 a ČSN 36 2255.

Jmenovité napětí hlavních kontaktů

DC, AC: 1 000, 1 500, 3 000 V

Jmenovité napětí ovládacích obvodů

DC: 24, 36, 48, 110 V

Jmenovitý proud hlavních kontaktů

při UN (V)

3 000

1 500

1 000

ETS - 02…S

2 A

4 A

6 A

ETS - 04…S

4 A

8 A

12 A

ETS - 10…S

10 A

20 A

30 A

ETS - 20…S

20 až 50 A

40 až 65 A

63 až 80 A

Jmenovitý proud pomocných kontaktů

2 A při DC 24 V a τ = 2 - 3 ms
0,9 A při DC 48 V a τ = 25 ms
0,55 A při DC 110 V a τ = 28 ms

Provozovací napětí hlavních obvodů

UN (V)


3 000

1 500

1 000

DC

AC

DC

AC

DC

AC

U

4 000

3 300

1 800

1 650

1 150

1 150

Provozovací napětí ovládacích obvodů

0,67 až 1,35 UN

Jmenovitá vypínací schopnost hlavních kontaktů

je rovna IN při UN a L = 50 mH

Max. vypínací schopnost hlavních kontaktů

1,2 násobek jmenovité vypínací schopnosti

Minimální vypínací proud

0,2 IN při Umax a L = 50 mH (příp. cos φ = 0,8)

Počet pom. kontaktů

5 × 1/1

Příkon zap. magnetu

max. 30 W

Hustota spínání

max. 360 cyklů za hodinu

Mech. životnost

1 000 000 cyklů

Elektrická životnost

min. 200 000 cyklů

Chlazení

vzduchové, přirozené

Hmotnost

ETS 02, 04, 10…S: 7,5 kg
ETS 20…S: 9,25 kg