Přeskočit na navigaci

Topné jednotky

Topidlo RT3/2, RT3/2A

Topidlo RT3/2 je určeno k vytápění prostoru pro cestující tramvajového vozidla. Topidlo RT3/2A je určeno k vytápění prostoru pro cestující trolejbusového vozidla. Obě topidla se montují pod sedadla cestujících.

Funkčně se topidlo skládá z topnic, dvou ventilátorů, elektronického regulátoru s bezkontaktním teplotním snímačem a havarijní tepelné ochrany. Elektronický regulátor reguluje přes výstupní kontakt relé a vnější stykač teplotu výstupního vzduchu tak, že nepřesáhne 60 °C. Regulátor dále zajišťuje doběh ventilátorů po vypnutí topidla a snížené množství vzduchu pokud je jeho teplota menší než 40 °C. Topidlo se ovládá signálem do řídícího vstupu regulátoru. V klidovém stavu má regulátor nulový příkon. V případě poruchy ventilátorů nebo regulátoru je maximální teplota krytů topidla omezena havarijní tepelnou ochranou na max. 80 °C.

Skříň topidla je vyrobena z ocelového plechu chráněného proti korozi práškovou barvou v barevném odstínu podle požadavku odběratele.

K připojení topidla slouží samosvorné svorky přístupné po demontáži bočního krytu. Pro přivedení silových kabelů a ovládacích vodičů je kryt opatřen průchodkami GP 21 a GP 16.

Jmenovitý topný výkon

3 000 W

Teplota vystupujícího vzduchu

asi 60 °C

Jmenovité napětí výkonové části

DC 600 V

Rozsah napětí výkonové části

DC 400 V - DC 870 V

Jmenovité napětí ovládacích obvodů

DC 24 V

Rozsah napětí ovládacích obvodů

DC 16,8 V - DC 30 V

Příkon ovládacích obvodů

18 W

Rozměry

400 × 300 × 150 mm

Hmotnost

15 kg

Stupeň ochrany krytem

IP20

Topidlo RT3/2K

Topidlo RT3/2K je určeno k vytápění prostoru pro cestující tramvajového vozidla. Topidla se montují pod sedadla cestujících.

Skříň topidla je vyrobena z ocelového plechu chráněného proti korozi práškovou barvou v barevném odstínu podle požadavku odběratele. Konstrukce skříně je uzpůsobena pro vodorovnou montáž pod sedadla cestujících Uvnitř skříně topidla jsou namontovány jednotlivé komponenty (ventilátory, topnice, regulátor, teplotní snímače a tepelné pojistky). Topnici tvoří 3 sériově řazené topné tyče ve tvaru U opatřené chladícími žebry. Topidlo svojí vnitřní konstrukcí zabezpečuje téměř rovnoměrné rozdělení vzduchu ve vstupní mřížce a teplotu krytů do 60 °C. Maximální teplota výstupního vzduchu je omezena elektronickým regulátorem, který omezuje topný výkon pomocí kontaktu regulátoru. V případě poruchy ventilátorů nebo elektroniky je maximální teplota krytu omezena vratnou havarijní tepelnou pojistkou. K vnějším obvodům se topné těleso připojuje pomocí samosvorných svorek přístupných po demontáži bočního krytu opatřeného bezpečnostními šrouby. Pro přivedení silových kabelů a ovládacích vodičů je kryt opatřen dvěma průchodkami.

Jmenovitý topný výkon

3 000 W

Teplota vystupujícího vzduchu

asi 60 °C

Jmenovité napětí výkonové části

DC 600 V

Rozsah napětí výkonové části

DC 400 V - DC 870 V

Jmenovité napětí ovládacích obvodů

DC 24 V

Rozsah napětí ovládacích obvodů

DC 16,8 V - DC 30 V

Příkon ovládacích obvodů

18 W

Rozměry

360 × 300 × 150 mm

Hmotnost

14 kg

Stupeň ochrany krytem

IP20

Topidlo RT3/3, RT3/3A

Topidlo RT3/3 je určeno k vytápění prostoru pro cestující tramvajového vozidla. Topidlo RT3/3A je určeno k vytápění prostoru pro cestující trolejbusového vozidla. Obě topidla se montují pod sedadla cestujících.

Skříň topidla je vyrobena z ocelového plechu chráněného proti korozi práškovou barvou v barevném odstínu podle požadavku odběratele. Konstrukce skříně je uzpůsobena pro vodorovnou montáž pod sedadla cestujících. Uvnitř skříně topidla jsou namontovány jednotlivé komponenty (ventilátory, topnice, regulátor se spínačem IGBT, teplotní snímače a tepelné pojistky). Topnici tvoří 3 sériově řazené topné tyče ve tvaru U opatřené chladícími žebry. Topidlo svojí vnitřní konstrukcí zabezpečuje téměř rovnoměrné rozdělení vzduchu ve výstupní mřížce a teplotu krytů do 60 °C. maximální teplota výstupního vzduchu je omezena elektronickým regulátorem, který omezuje topný výkon poměrem doby sepnutí a rozepnutí polovodičového spínače IGBT. V případě poruchy ventilátorů nebo elektroniky je maximální teploty krytu omezena vratnou bezpečnostní bimetalovou pojistkou. K vnějším obvodům se topné těleso připojuje pomocí samosvorných svorek přístupných po demontáži bočního krytu opatřeného bezpečnostními šrouby. Pro přivedení silových kabelů a ovládacích vodičů je kryt opatřen dvěma průchodkami PG21.

Jmenovitý topný výkon

3 000 W

Teplota vystupujícího vzduchu

asi 60 °C

Jmenovité napětí výkonové části

DC 600 V

Rozsah napětí výkonové části

DC 400 V - DC 870 V

Jmenovité napětí ovládacích obvodů

DC 24 V

Rozsah napětí ovládacích obvodů

DC 16,8 V - DC 30 V

Příkon ovládacích obvodů

20 W

Rozměry

485 × 300 × 150 mm

Hmotnost

17 kg

Stupeň ochrany krytem

IP20

Topná jednotka RT8/5

Topidlo

Topná jednotka RT8/5 je určena k vytápění a větrání stanoviště řidiče trolejbusového nebo tramvajového vozidla napájeného ze sítě DC 600 V (DC 750 V).V režimu vytápění zajišťuje elektronický řídicí obvod topné jednotky stupňovitou regulaci teploty a množství výstupního vzduchu. V režimu větrání zajišťuje řídicí obvod stupňovitou regulaci množství vzduchu.

Topnou jednotku RT8/5 tvoří dva samostatné celky. První celek tvoří skříň uzpůsobená pro montáž pod kabinu řidiče. Tato skříň obsahuje teplovzdušný výměník, motorventilátor čidla teplot, teplotní pojistky, připojovací svorkovnici, servopohon, a řízený rozvod vzduchu. Skříň topné jednotky je vyrobena z korozivzdorného ocelového plechu, chráněného polyuretanovým emailem v barevném odstínu podle požadavku odběratele.Topidlo
Horní část skříně je opatřena patkami pro montáž topné jednotky pod kabinu řidiče. Na přední ploše skříně je připevněna speciální nástavba - rozvod vzduchu, která slouží k připojení hadic rozvádějících vzduch po stanovišti řidiče. Vzduchová klapka umístěná v rozvodu vzduchu umožňuje rozdělovat vzduch mezi horní a dolní řadu výstupních hadic. Klapka může zaujmout tři polohy dálkově řízené servopohonem. Druhý celek tvoří rám s elektronikou řídící topnou jednotku. Skládá se z elektronického regulátoru, výkonového bezkontaktního spínače, připojovací svorkovnice a obvodů pro ovládání otáček ventilátoru. Režim činnosti topné jednotky volí řidič pomocí tří přepínačů (regulace teploty, stupeň ventilace a natáčení vzduchové klapky) umístěných na řídicím panelu. V režimu vytápění pracuje topná jednotka, pokud není přepínač regulace teploty v nulové poloze a současně je navolen přepínačem některý stupeň ventilace. Teplotu výstupního vzduchu je možné přepínačem nastavit v 7 stupních v rozsahu 30 až 60 °C. Regulátor udržuje přibližně konstantní teplotu výstupního vzduchu nezávisle na nastaveném stupni ventilace, pokud není dosažen maximální topný výkon. Při dosažení maximálního topného výkonu je teplota výstupního vzduchu závislá na teplotě vstupního vzduchu a nastaveném stupni ventilace. Při zapnutí přepínače regulace teploty do polohy "0" (vypnuto) se na dobu asi dvě minuty zapnou ventilátory na nejvyšší rychlost. Tím je zaručeno, že výměník tepla nezůstane nadměrně teplý. V režimu "větrání" pracuje topná jednotka, pokud je přepínač regulace teploty vzduchu v nulové poloze. Pomocí přepínače stupně ventilace je možné navolit otáčky motorventilátoru a tím i množství dodávaného vzduchu ve třech stupních. Regulace otáček se provádí změnou napětí na motoru ventilátoru. Topná jednotka obsahuje bezpečnostní teplotní pojistky, které zajišťují, že v případě poruchy regulace omezují teplotu povrchu skříně na maximálně 80 °C. Stav poruchy je signalizován výstupním signálem.

Jmenovité napětí výkonové části

DC 600 V (DC 750 V)

Rozsah pracovního napětí výkonové části

DC 400 V - DC 870 V (DC 500 až 1 080 V)

Topný výkon

10 kW při Un

Napájecí napětí motoru ventilátoru

AC 3x 400 V, 50 Hz (380 - 420 V)

Jmenovitý příkon motoru ventilátoru

340 W

Napájecí napětí ovládacích a řídících obvodů

DC 24 V (17 - 30 V)

Jmenovitý příkon ovládacích a řídících obvodů

20 W

Teplota výstupního vzduchu

30 - 60 °C v 7 stupních

Množství výstupního vzduchu

200, 350, 550 m3/h

Rozsah pracovních teplot

-20 °C / + 40 °C

Stupeň krytí

IP20

Elektrická izolace

zesílená

Hmotnost topné jednotky

35 kg

Hmotnost rámu s řídící elektronikou

8,5 kg