Přeskočit na navigaci

Představení společnosti

Slovácké strojírny, a. s. jsou jednou z nejvýznamnějších průmyslových společností Zlínského kraje s více než šedesátiletou tradicí vyspělé strojírenské výroby. Do nového tisíciletí vstoupily Slovácké strojírny jako moderní firma plně adaptovaná na konkurenční prostředí tržního hospodářství. Společnost si vytvořila podmínky pro trvalý proces úspory vnitřních nákladů, flexibility výroby, zajištění požadované kvality vyráběné produkce a podstatné zvýšení produktivity práce.

Tato skutečnost umožnila již dříve uplatnit naši produkci na vyspělých trzích (převážně SRN, Holandsko, Rakousko, Švýcarsko), obnovit export hliníkárenských jeřábů na trhy Egypta a Ruska. Naplnění výrobních kapacit se zajištěnou návratností vložených finančních prostředků dává předpoklad stability a perspektivy akciové společnosti do budoucna.

Správnost procesu vnitřní restrukturalizace společnosti ve všech oblastech její činnosti byla potvrzena v červnu 1998 získáním certifikátu ISO 9001 a jeho obhájením v letech následujících. Od roku 2009 je společnost držitelem environmentálního certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005

Po roce 2000 se rozvoj společnosti zaměřil i na proniknutí do jiných oblastí podnikání a tak společnost v roce 2000 vstoupila kapitálově do společnosti MEP Postřelmov, a. s. V roce 2009 proběhla fúze obou společností, které nadále vystupují pod firmou Slovácké strojírny, a. s.

Výrazným impulsem pro další rozvoj společnost je rok 2006, kdy došlo nejprve ke 100% ovládnutí akcií společnosti NH Zábřeh, a. s. s následnou fůzí v listopadu 2006. Výrazně se tímto krokem rozšířily výrobní kapacity společnosti a její výrobně-technologické možnosti.

V roce 2011 společnost koupila vlastnická práva k podniku dlužníka TOS a. s. se sídlem v Čelákovicích v konkurzu a rozšířila tak výrobkové portfolio o výrobu a dodávky CNC soustruhů, brusek a ozubárenských strojů.

V roce 2012 pokračovala expanze společnosti koupí 100% akcií společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s. se sídlem v Mostě. V tomto roce proběhla i fúze obou společností. Nový závod působí v oboru údržby těžebních strojů Vršanské uhelné a. s. a Litvínovské uhelné a. s. a provádění generálních oprav techniky na povrchovou těžbu a úpravu uhlí.

V současné době jsou Slovácké strojírny a. s. moderní technologickou firmou nabízející svým obchodním partnerům rozsáhlé technologické možnosti výroby v oblasti strojírenství a elektrotechniky spolu s kvalifikovanými pracovníky všech potřebných profesí.


Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel a. s.