Přeskočit na navigaci

Projekty EU

Mezi realizované projekty z fondů EU ve Slováckých strojírnách a. s. patří:

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců Slováckých strojíren a.s. Uh. Brod

Název operačního programu:

OP Rozvoj lidských zdrojů (číslo CZ.04.1.03)

Název programu:

Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek

Datum zahájení projektu:

1. 9. 2005

Datum ukončení projektu:

31. 8. 2007

Zaměření projektu:

realizace vzdělávacích programů v oblastech technických, ekonomických, počítačových, jazykových, managementu a řízení

Finanční náročnost projektu:

6.230.380,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

3.417.360,- Kč


Název projektu:

Vybudování střediska vzdělávání SUB

Název operačního programu:

OP Průmysl a podnikání (číslo 1.3/019)

Název programu:

Školicí střediska

Datum zahájení projektu:

1. 7. 2005

Datum ukončení projektu:

30. 4. 2006

Zaměření projektu:

výstavba budovy pro potřeby vzdělávání zaměstnanců SUB, vybavení učeben učebními pomůckami pro potřeby vzdělávání zaměstnanců SUB

Finanční náročnost projektu:

36.471.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

19.695.000,- Kč


Název projektu:

Rekvalifikace nezaměstnaných osob do strojírenských oborů a podpora pracovních míst ve Slováckých strojíren a.s. Uh. Brod

Název operačního programu:

OP Rozvoj lidských zdrojů (číslo CZ.04.1.03)

Název programu:

Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Datum zahájení projektu:

1. 4. 2006

Datum ukončení projektu:

31. 3. 2008

Zaměření projektu:

realizace rekvalifikačních kurzu pro nezaměstnané na obory obráběčské a zámečnické a vytvoření nových pracovních míst v SUB

Finanční náročnost projektu:

9.186.264,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

2.986.264,- Kč


Název projektu:

Školicí středisko II – integrace vzdělávání

Název operačního programu:

OP Průmysl a podnikání

Název programu:

Školicí střediska

Datum zahájení projektu:

1. 5. 2009

Datum ukončení projektu:

30. 11. 2011

Zaměření projektu:

výstavba budovy pro potřeby vzdělávání zaměstnanců SUB, vybavení učeben učebními pomůckami pro potřeby vzdělávání zaměstnanců SUB, vybavení praktických učeben moderními technologie obrábění, svařování, dělení materiálu, metrologie

Finanční náročnost projektu:

105.595.520,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

63.359.520,- Kč


Název projektu:

Vzděláním k prosperitě

Název operačního programu:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Datum zahájení projektu:

1. 10. 2009

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2010

Zaměření projektu:

další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavatelem, podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů

Finanční náročnost projektu:

11.116.116,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

3.279.269,- Kč


Název projektu:

Inovace jeřábového manipulátoru

Název operačního programu:

OPPI Inovace

Datum zahájení projektu:

1. 1. 2011

Datum ukončení projektu:

30. 11. 2013

Zaměření projektu:

aplikace a uvedení do provozu nově vyvinutého procesu výroby inovovaných produktů (jeřábového manipulátoru), v přesnosti, jakosti a stabilitě procesu potřebné pro dosažení uvedených užitných vlastností (zejména s možností aplikace ekologicky čistých technologií

Finanční náročnost projektu:

187.500.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

112.500.000,- Kč


Název projektu:

Zavedení výroby inovovaných výrobků ve společnosti Slovácké strojírny

Název operačního programu:

Inovace – Inovační projekt – Výzva IV

Datum zahájení projektu:

4. 11. 2011

Datum ukončení projektu:

30. 11. 2014

Zaměření projektu:

pořízení výrobních technologií, které budou sloužit k zavedení sériové výroby dvou inovovaných výrobků.

Finanční náročnost projektu:

128.717.001,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

78.717.001,- Kč


Název projektu:

Energetická optimalizace výrobního závodu SUB v Uherském Brodě

Název operačního programu:

Eko-energie-Dotace-Výzva III

Datum zahájení projektu:

11. 9. 2012

Datum ukončení projektu:

30. 9. 2015

Zaměření projektu:

Zaměření projektu: realizace opatření investičního charakteru, která povedou k energetické optimalizaci výrobního areálu v Uherském Brodě.

Finanční náročnost projektu:

77.150.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

54.005.000,- Kč


Název projektu:

Energetická opatření ve výrobním závodu SUB v Postřelmově

Název operačního programu:

Eko-energie-Dotace-Výzva III

Datum zahájení projektu:

11. 9. 2012

Datum ukončení projektu:

31. 8. 2015

Zaměření projektu:

realizace opatření investičního charakteru, která povedou k energetické optimalizaci výrobního areálu v Uherském Brodě.

Finanční náročnost projektu:

51.750.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

36.225.000,- Kč

 

Název projektu:

Vývoj a realizace speciální multifunkční brusky

Název operačního programu:    

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0000812

Datum zahájení projektu:

 1. 7. 2015

Datum ukončení projektu:

 30. 3. 2021

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Aplikace

Popis projektu

Projekt je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj speciální multifunkční brusky prostřednictvím realizace projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje​

Místem realizace projektu je Závod 08 TOS ČELÁKOVICE

Finanční náročnost projektu:      


 46.500.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

 29.062.500,- Kč
 

Společnost čerpá finanční prostředky v rámci programu OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK).

 

Název projektu:

Vědecko technický park SUB

Název operačního programu:    

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_074/0007206

Datum zahájení projektu:

 23. 6. 2016

Datum ukončení projektu:

 31. 3. 2019

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Služby infrastruktury.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vybudování nové sdílené inovační infrastruktury výjimečně oborově zaměřené do oblasti přesného strojírenství v regionu Uh. Hradiště ve Zlínském kraji, kde byl prokázán nedostatek vhodné výzkumné a inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty v oboru strojírenství. ​

Finanční náročnost projektu:      


 139.181.072,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

 69.590.536,- Kč
 

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

Název projektu:

Vytvoření nových výzkumných a vývojových kapacit společnosti             Slovácké strojírny, a.s.

Název operačního programu:    

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000007

Datum zahájení projektu:

 1. 6. 2015

Datum ukončení projektu:

 31. 5. 2018

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Potenciál, Výzva I.

Popis projektu

 

Předmětem projektu je vytvoření nové vývojové a inovační kapacity společnosti. Cílem bude vybudování VaV středisek pro závody v Postřelmově a Zábřehu.
V rámci projektu budou pořízeny stroje a zařízení pro vývoj, konstrukci a testování prototypů trakčních přístrojů (tj. přístroje pro železnici, metro, tramvaje, trolejbusy, aj.), jeřábových manipulátorů, drtičů kamene, pro svařovací techniku, tepelné zpracování a zušlechťování materiálů aj. 

Finanční náročnost projektu:      


  119.725.000,- Kč
 Dotace ze strukturálních fondů EU:  59.862.500,- Kč 

Podíl finanční účasti SUB:

 59.862.500,- Kč
  

Společnost čerpá finanční prostředky v rámci programu OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK).

Název projektu:

Rozšíření VIK společnosti Slovácké strojírny

Název operačního programu:    

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008651

Datum zahájení projektu:

16. 1. 2017

Datum ukončení projektu:

30. 4. 2019

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Potenciál, Výzva III.

Popis projektu

Cílem projektu je rozšíření stávajícího vývojového zázemí společnosti za účelem výzkumu a vývoje.
V rámci projektu dojde k rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, spočívající v rozšíření VaV zázemí společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost a v pořízení strojů a zařízení, technologií. Jedná se o rozšíření kapacit VaV centra v závodě Uherský Brod a v závodě TOS Čelákovice - rekonstrukce budov. Dále bude pořízeno HW a SW vybavení vývojového oddělení a špičkové technologie se zaměřením na měřicí techniku pro zkušebny.

Finanční náročnost projektu:

134.124.484,- Kč
Dotace ze strukturálních fondů EU: 67.062.242,- Kč 

Podíl finanční účasti SUB:

67.062.242,- Kč
  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

Název projektu:

Aplikace výsledků výzkumu se zaměřením na zavedení nových technologií a postupů do výroby velkých obrobků

Název operačního programu:    

Operační program pro Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory

Aplikace – Výzva III – s účinnou spoluprací

Reg. č. projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0008839

Datum zahájení projektu:

20. 1. 2017

Datum ukončení projektu:

19. 1. 2020

Popis projektu

Cílem projektu je posílení výzkumu, rozvoje a inovací potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů a služeb – strojně technologické zařízení, hydraulické pohony a agregáty. Výsledkem bude dosažení vyšší kvality výrobního procesu velkých obrobků, ověřená technologie, software a užitný vzor.

Finanční náročnost projektu:

35.700.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:


12.397.500,- Kč

Podíl finanční účasti UTB ve Zlíně:

2.400.000,- Kč
  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

Název projektu:

 

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu Slovácké strojírny, a.s. - SUB  závod 07 MEP Postřelmov

Název operačního programu:    

Operační program Životní prostředí

Číslo projektu:

CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000588

Datum zahájení projektu:

18. 1. 2018

Datum ukončení projektu:

31. 10. 2023

Popis projektu:

Předmětem projektu je odstranění staré ekologické zátěže v areálu Slováckých strojíren o ploše 5 000 ​m2

Místem realizace projektu je závod 07 MEP Postřelmov.

Celkové způsobilé výdaje:     


27.832.820,80,- Kč

Dotace EU:

23.657.897,68,- Kč
Příspěvek příjemce podpory: 4.174.923,12,- Kč 

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Přehledy projektů, v nichž byly SUB partnerem:

Název projektu:

Centrum pro výuku hi-technologií

Příjemce:

SPŠ Uherský Brod

Partner:

Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod

Název operačního programu:

ROP NUTS II Střední Morava

Název programu:

Integrovaný rozvoj a obnova regionu Podoblast podpory: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Datum zahájení projektu:

1. 8. 2008

Datum ukončení projektu:

31. 8. 2010

Zaměření projektu:

Vybudování jedinečného výukového a prezentačního centra na podporu výuky hi-tech technologií v odborných předmětech středních škol

Finanční náročnost projektu:

52.177.402,-Kč

Podíl finanční účasti SUB:

500.000,-Kč