Přeskočit na navigaci

Projekty EU

Mezi realizované projekty z fondů EU ve Slováckých strojírnách a. s. patří:

Název projektu:

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu Slovácké strojírny, a.s. - SUB  závod 07 MEP Postřelmov

Název operačního programu:    

Operační program Životní prostředí

Číslo projektu:

CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000588

Datum zahájení projektu:

18. 1. 2018

Datum ukončení projektu:

31. 10. 2023

Popis projektu:

Předmětem projektu je odstranění staré ekologické zátěže v areálu Slováckých strojíren o ploše 5 000 m2

Místem realizace projektu je závod 07 MEP Postřelmov.

Celkové způsobilé výdaje:     

27.832.820,80,- Kč

Dotace EU:

23.657.897,68,- Kč
Příspěvek příjemce podpory: 4.174.923,12,- Kč 

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Název projektu:

Rozšíření inovačního centra SUB

Název operačního programu:    

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

 Program  podpory POTENCIÁL  –  VÝZVA VIII.
 Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027001

Datum zahájení projektu:

25. 8. 2021

Datum ukončení projektu:

 30. 6. 2023

Popis projektu

Předmětem projektu s názvem "Rozšíření Inovačního centra SUB" je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit (VIK) společnosti Slovácké strojírny, a.s. za účelem výzkumu a vývoje ve spolupráci s MSP. 

Finanční náročnost projektu:     

 144 395 402, - Kč
  

Na projekt „Rozšíření inovačního centra SUB“ je poskytována finanční podpora z EU.

 

 

Název projektu:

VTP SUB III

Název operačního programu:    

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_329/0023468

Datum zahájení projektu:

 28. 8. 2020

Datum ukončení projektu:

 30. 6. 2023

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Služby infrastruktury.

Popis projektu

Popis projektu Předmětem projektu je rozšíření stávající sdílené inovační infrastruktury - VTP SUB o nové prostory VTP s inkubační funkcí v areálu Slováckých strojíren a.s., p. č. 3463/107 a 3463/108, vše v k. ú. Uherský Brod. VTP SUB III je stejně jako mateřský VTP SUB I a II v regionu Zlínského kraje výjimečně oborově zaměřen do oblasti přesného strojírenství. Projekt naplňuje cíl mateřského VTP SUB napomáhá zvýšit inovační poptávku ve firmách i ve veřejném sektoru a posiluje technologickou spolupráci firem.

Finanční náročnost projektu:      


 200.000.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

 100.000.000,- Kč
  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

Název projektu:

Skelet lože a stolu universálních brusek řady BUB nové generace Multi Plus

Název operačního programu:    

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory

APLIKACE – VÝZVA IX. - s účinnou spoluprací 

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026893

Datum zahájení projektu:

 4. 8. 2021

Datum ukončení projektu:

 31. 5. 2023
 

Popis projektu

Cílem projektu je vývoj prototypu skeletu univerzální hrotové brusky BUB 50C/2000 MULTI PLUS.

Projekt je realizován v účinné spolupráci: hlavní žadatel - společnost Slovácké strojírny, a.s., partner - výzkumná organizace ČVUT v Praze

Finanční náročnost projektu:      

 21.990.874, - Kč

Podíl finanční účasti SUB:

 15.487.748, -

Podíl finanční účasti ČVUT v Praze:

 6.512.126, -
  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

Název projektu:

Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI

Název operačního programu:    

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory APLIKACE – VÝZVA VIII. - s účinnou spoluprací 

Reg. č. projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024525

Datum zahájení projektu:

15. 12. 2020

Datum ukončení projektu:

31. 5. 2023

Popis projektu:

Cílem projektu je posílení výzkumu, rozvoje a inovací potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů a služeb – prototyp univerzálního hrotového soustruhu SUA 125/4000 Flexi. Projekt je realizován v účinné spolupráci: hlavní žadatel - společnost Slovácké strojírny, a.s., partner - výzkumná organizace ČVUT v Praze.

Finanční náročnost projektu:     


63.426.878,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

55.464.878,- Kč
Podíl finanční účasti ČVUT v Praze: 7.962.000,- Kč


Na projekt "Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI" je poskytována finanční podpora z EU.

 

Název projektu:

Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace

Název operačního programu:    

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory APLIKACE – VÝZVA VIII. - s účinnou spoluprací

Reg. č. projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024942

Datum zahájení projektu:

15. 1. 2021

Datum ukončení projektu:

31. 5. 2023

Popis projektu:

Cílem projektu je vývoj prototypu lineárního hydraulického aktuátoru s hydraulickým obvodem pro aplikace zdvihacích plošin určených do venkovního prostředí a funkční vzorky lineárních hydraulických aktuátorů. Projekt je realizován v účinné spolupráci: hlavní žadatel - společnost Slovácké strojírny, a.s., partner - výzkumné organizace ČVUT v Praze a VUT v Brně.

Finanční náročnost projektu:     


129.837.409,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

116.459.784,- Kč
Podíl finanční účasti ČVUT v Praze: 6.328.071,- Kč
Podíl finanční účasti VUT v Brně:  7.049.554,- Kč


Na projekt "Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace" je poskytována finanční podpora z EU.

 

Název projektu:

Nová generace požárních plošin v přímé spolupráci s MSP

Název operačního programu:    

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory: 

APLIKACE – VÝZVA VII. - s účinnou spoluprací 

Reg. č. projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020086

Datum zahájení projektu:

 15. 1. 2020

Datum ukončení projektu:

 31. 12. 2022

 

Popis projektu

Cílem projektu je posílení výzkumu, rozvoje a inovací potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů a služeb – prototyp požární plošiny s vysokou mírou inovace a navázáním na dlouhodobou tradici výroby plošin ve společnosti hlavního žadatele. Projekt je realizován v účinné spolupráci tří subjektů: hlavní žadatel společnost Slovácké strojírny, a.s. výzkumná organizace VUT v Brně a společnost HYDROMA, spol. s r.o.

Finanční náročnost projektu: 

69 856 406, - Kč

Podíl finanční účasti SUB:

25.655.176, - Kč 

Podíl finanční účasti VUT v Brně:   

 

5.947.929, - Kč

Podíl finanční účasti HYDROMA, spol. s r.o.:

8.706.150, - Kč

  

Společnost čerpá finanční prostředky v rámci programu OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK).

 

Název projektu:

VTP SUB II

Název operačního programu:    

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_280/0018676

Datum zahájení projektu:

 27. 6. 2019

Datum ukončení projektu:

 31. 12. 2022

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Služby infrastruktury.

Popis projektu

Popis projektu Předmětem projektu je rozšíření stávající sdílené inovační infrastruktury - VTP SUB o nové prostory VTP a Podnikatelský inkubátor v areálu Slováckých strojíren, a.s. v k. ú. Uherský Brod. VTP SUB II a Podnikatelský inkubátor jsou stejně jako mateřský VTP SUB v regionu Zlínského kraje výjimečně oborově zaměřen do oblasti přesného strojírenství. Projekt naplňuje cíl mateřského VTP SUB napomáhá zvýšit inovační poptávku ve firmách i ve veřejném sektoru a posiluje technologickou spolupráci firem.

Finanční náročnost projektu:      


 200.000.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

 100.000.000,- Kč
  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

Název projektu:

Rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v přímé spolupráci  s MSP II

Název operačního programu:    

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019521

Datum zahájení projektu:

13. 12. 2019

Datum ukončení projektu:

12. 12. 2022

Popis projektu:

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Potenciál, Výzva VI.
Popis projektu Předmětem projektu je rozšíření (dovybavení) stávajícího vývojového zázemí společnosti za účelem výzkumu a vývoje ve spolupráci s MSP. Projekt spadá pod znalostní doménu definovanou v Národní RIS3 strategie, prioritní aplikační doménu 1.1 "pokročilé stroje/technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl",  1.1.1 Strojírenství - mechatronika. Projekt spadá pod Znalostní doménu "pokročilé výrobní technologie" dle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR.

Finanční náročnost projektu:     


73.451.996,- Kč

Dotace ze strukturálních fondů EU:

30.000.000,- Kč 
Podíl finanční účasti SUB: 33.451.996,- Kč
   
 
 Seznam pořízeného majetku v rámci projektu:

 4. 6 . 2023 Zpřístupnění výzkumné infrastruktury potenciálním uživatelům

 Rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v přímé spolupráci s MSP II, CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019521

   Označení stroje  Typ stroje

 1.

 

CNC pětiosé frézovací centrum se stolem 1000 x 800 mm

 

Tato technologie je zařazena do souboru strojů na základě definování jednoduchého a nízkonákladového stroje pro výrobu prototypových dílců střední složitosti. Součástí stroje má být návaznost na využití aditivních technologií a spolupráce se stroji zařazenými do výrobní linky. Při ověření výrobního procesu při výrobě prototypů slouží stroj jako demonstrátor použité technologie a usnadňuje stanovení podmínek pro zavedení technologických postupů do vlastní výroby.

 2.

 

CNC soustruh s točnou délkou min. 500 mm

 

Zkrácená točná délka pro výrobu prototypových součástí a současný stav vývoje a použití nových CNC
systémů umožňuje flexibilnější spolupráci útvarů vývoje, technologie a výroby. Nový, kompaktní design snížil rozměry stroje cca o 15 % a zmenšil zabraný podlahový prostor a přitom udržel stejný obráběcí prostor jako jiné stroje ve své třídě; nižší hmotnost stroje; vyšší úspora energie, šetrnější k životnímu prostředí.

 

 3.

 

CNC soustruh s točnou délkou 1 100 mm

 

Zařízení je využíváno pro obrábění rotačních dílců do funkčních sestav prototypů vyráběných na tomto technologicky uceleném pracovišti.

 

 Kontaktní osoba:  Ing. Vladislav Ondrůšek, člen správní rady a finanční ředitel

  
 Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

Název projektu:

Aplikace výsledků výzkumu montážních plošin v přímé spolupráci s MSP

Název operačního programu:    

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory: APLIKACE - VÝZVA VI. - s účinnou spoluprací 

Reg. č. projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0014554

Datum zahájení projektu:

14. 09. 2018

Datum ukončení projektu:

31. 08. 2021

Popis projektu

Cílem projektu je posílení výzkumu, rozvoje a inovací potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů a služeb - prototyp montážní plošiny s vysokou mírou inovace a navázáním na dlouhodobou tradici výroby plošin ve společnosti hlavního žadatele. Projekt je realizován v účinné spolupráci tří subjektů: hlavní žadatel Slovácké strojírny, a.s., výzkumná organizace VUT v Brně a společnost HYDROMA, spol. s r.o. 

Finanční náročnost projektu:

70.000.000,- Kč
Podíl finanční účasti SUB: 25.725.000,- Kč 

Podíl finanční účasti VUT v Brně:

5.250.000,- Kč
Podíl finanční účasti HYDROMA, spol. s r.o.: 7.712.500,- Kč 
                            

 

 Název projektu:

Vývoj a realizace speciální multifunkční brusky

Název operačního programu:    

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0000812

Datum zahájení projektu:

 1. 7. 2015

Datum ukončení projektu:

 31.12. 2019

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Aplikace

Popis projektu

Projekt je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj speciální multifunkční brusky prostřednictvím realizace projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Místem realizace projektu je Závod 08 TOS ČELÁKOVICE

Finanční náročnost projektu:      


 46.500.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

 29.062.500,- Kč
  

Společnost čerpá finanční prostředky v rámci programu OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK).

 

 

Název projektu:

Rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v přímé spolupráci  s MSP

Název operačního programu:    

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0014628

Datum zahájení projektu:

1. 10. 2018

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2020

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Potenciál, Výzva V.

Popis projektu

Předmětem projektu je rozšíření (dovybavení) stávajícího vývojového zázemí společnosti za účelem výzkumu a vývoje ve spolupráci s MSP. Projekt spadá pod znalostní doménu definovanou v Národní RIS3 strategie, prioritní aplikační doménu 1.1 "pokročilé stroje/technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl", 1.1.1  Strojírenství - mechatronika. Projekt spadá pod Znalostní doménu "pokročilé výrobní technologie" dle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR.

Finanční náročnost projektu:

63.260.984,- Kč
Dotace ze strukturálních fondů EU: 30.000.000,- Kč 

Podíl finanční účasti SUB:

33.260.984,- Kč
 
 

Seznam pořízeného majetku v rámci projektu:

Označení stroje

Typ stroje

Závod Uherský Brod

Pískovací linka

ORIZONTAL 2000X800/6TR

Obráběcí centrum

MCFV 1060

CNC vertikální obráběcí centrum

MCFV 1680

Lakovna

Otevřená lakovací kabina pro mokré lakování

Závod Zábřeh na Moravě

Pětiosá bruska

Schneeberger CNC, norma NGC 10kW

Mechanizovaná prášková lakovna

Průběžná prášková lakovací linka

Zařízení pro středofrekvenční kalení dlouhých kulatin a tyčí

Polovodičové frekvenční kalící zařízení

Závod Postřelmov

Mechanický lis

S 250 výstředníkový lis

Značící stroj

E10/C153

Nástrojová bruska pro nástrojový systém

PNB-5E

Navíječka cívek

ERN 22G

Stroje jsou k dispozici externím subjektům a to za tržních, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Na těchto zařízeních je možno za tržních podmínek provádět výzkum, vývoj, inovace a následné technické zkoušky a analýzy v oblasti:

1. Tepelného zpracování kovů specifickým způsobem – je určeno pro Zařízení pro středofrekvenční kalení dlouhých tyčí a kulatin. Specifickým faktorem vývoje na tomto zařízení je vyhledání elektrických parametrů pro daný materiál a hloubku zakalené vrstvy. Předběžným výpočtem či zkušeností nastavené elektrické parametry se ověří vlastním procesem kalení a následně metalografickou analýzou výbrusu materiálu. Pro vývojové a inovační úkoly je stroj koncipován svým velkým výkonem indukčního kalení a schopností zpracovat i rozměrné dílce. Dále lze na tomto stroji provádět vývoj induktorů pro tvarově složité a rozměrné dílce, například ozubená kola, odstupňované hřídele apod.
2. Vysokorychlostního obrábění ušlechtilých materiálů - zařízení pětiosá bruska je určeno  pro opracování tvarově složitých dílců, kde je nutno dodržet velkou přesnost. Bruska umožňuje broušení obecných ploch a prakticky všech materiálů. Je velmi vhodná pro výrobu individuálně navrženého technologického nářadí. pro další zpracování speciálních dílců.
3. Povrchových úprav -  obě zařízení Pískovací linka a Lakovna (UB) a Mechanizovaná prášková lakovna (Zábř.) jsou do projektu začleněny zejména z důvodů rozměrové kapacity zpracovávaných dílců. Běžně dostupná zařízení neumožňují povrchově upravit tak rozměrné dílce jaké je možné zpracovat v těchto zařízeních. Pro externí zájemce lze nabízet zejména prostorovou kapacitu a také výkonovou schopnost PÚ.
4. Tváření – lisování - výstředníkový lis s vyložením, určený pro tvářecí práce za studena jako je stříhání, ohýbání a mělké tažení, jakož i pro práce za tepla jako je ostřihování zápustkových výkovků nebo pěchování s ohřevem.
5. Značení výrobků (polotovarů) - programovatelné zařízení na principu mikroúderu pro efektivní a trvalé značení dílů a výrobků. Zařízení umožňuje značení různých materiálů, od plastu až po ocel do tvrdosti 62 HRC a je vybavené otočnou osou ke značení kulatých dílů v ose a po obvodu.
6. Navíjení cívek - programovatelné zařízení určené pro navíjení cívek, transformátorů, tlumivek, odporů apod. s  průměrem navíjecího drátu v rozmezí 0,02 – 1,7 mm. Rozsah použití od jednoduchých až po vícekomorové složité cívky, trapezoidní nebo asymetrické vinutí.
7. Ostření matric a razníků -  poloautomatické zařízení je  určeno k ostření matric a razníků vysekávacích strojů s nástrojovými systémy TRUMPF, AMADA a FINNPOWER.

  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

Název projektu:

NCC MESTEC - TN01000071 - Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

Název programu:    

TA ČR - NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 

Číslo projektu:

TN01000071

Datum zahájení projektu:

1. 2. 2019

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2020
Popis projektu:

http://www.nccmestec.com/

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TN01000071

 

 

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (dále jen "NCK" či "NCK MESTEC") je ustaveno za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť jeho členů ve prospěch řešení iniciačního projektu TAČR, dílčích a komplementárních projektů a rozvíjení komercializačních aktivit v rámci vymezené společné výzkumné agendy. NCK zahrnuje 6 pracovišť z řad VO a 19 vývojových kapacit firem. Celkové výkony NCK se předpokládají v úrovni 262,6 mil. Kč za dva roky řešení projektu. Pro účely projektu NCK byla zřízena webová stránka www.nccmestec.cz. 

Finanční náročnost projektu:

139.293.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

6.000.000,- Kč
  

 

Název projektu:

Aplikace výsledků výzkumu se zaměřením na zavedení nových technologií a postupů do výroby velkých obrobků

Název operačního programu:    

Operační program pro Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory

Aplikace – Výzva III – s účinnou spoluprací

Reg. č. projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0008839

Datum zahájení projektu:

20. 1. 2017

Datum ukončení projektu:

19. 1. 2020

Popis projektu

Cílem projektu je posílení výzkumu, rozvoje a inovací potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů a služeb – strojně technologické zařízení, hydraulické pohony a agregáty. Výsledkem bude dosažení vyšší kvality výrobního procesu velkých obrobků, ověřená technologie, software a užitný vzor.

Finanční náročnost projektu:

35.700.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:


12.397.500,- Kč

Podíl finanční účasti UTB ve Zlíně:

2.400.000,- Kč
  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

Název projektu:

Rozšíření VIK společnosti Slovácké strojírny

Název programu:    

Program podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ Výzvy III

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008651

Zahájení projektu:

16. 1. 2017

Ukončení projektu:

31. 12. 2019
   Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Potenciál, Výzva III.
Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření stávajícího vývojového zázemí společnosti za účelem výzkumu a vývoje.
V rámci projektu dojde k rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, spočívající v rozšíření VaV zázemí společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost a v pořízení strojů a zařízení, technologií. Jedná se o rozšíření kapacit VaV centra v závodě Uherský Brod a v závodě TOS Čelákovice - rekonstrukce budov. Dále bude pořízeno HW a SW vybavení vývojového oddělení a špičkové technologie se zaměřením na měřicí techniku pro zkušebny.


V rámci výzkumné inovační kapacity (VIK) - špičkově vybavené prototypové dílny nabízíme všem průmyslovým partnerům možnosti spolupráce při realizaci výroby funkčních modelů a prototypů. Prototypová dílna je určena především pro praktickou realizaci výsledků výzkumu a vývoje. Stroje jsou k dispozici externím subjektům a to za tržních, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Finanční náročnost projektu: 

134.124.484,- Kč

Dotace ze strukturálních fondů EU: 

 67.062.242,- Kč 

Podíl finanční účasti SUB: 

67.062.242,- Kč

 

Stroje a zařízení/ technologie VIK 1 Uherský Brod
Označení stroje Typ stroje

Vertikální obráběcí centrum I

 

INAXES IKC-2000FB

 

 

 

Tento stroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu


 

Vertikální obráběcí centrum II

INAXES IKC-1600FB

 

 

 

Tento stroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu


 

Horizontální obráběcí centrum

TAJMAC-ZPS H1000

 

 

 

Tento stroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Ohraňovací lis

TruBend 8400

 

 

 

Tento stroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Laserový pálicí stroj s pevnolátkovým zdrojem

TruLaser 3060

 

 

 

 

Tento stroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Vysekávací lis

TruPunch 5000

 

 

 

Tento stroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   
       
Stroje a zařízení/ technologie VIK 2 TOS Čelákovice
Označení stroje Typ stroje

Měřící stanice

Dodávka souřadnicového měřícího stroje

 

 

 

 

Tento stroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Měřící stanice

Jeřáb sloupový

 

 

 

Tento stroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Měřidlo kruhovosti

Modernica měřidla TALYROND 62

 

 

 

 

 

 

Tento přístroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Centrální měření teploty cca 12 snímačů + slučovač

 

 

 

 

 

Tento přístroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Laserový interferometr XL-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento přístroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Analyzátor chvění se zápisem – digitální osciloskop

 

 

 

 

 

Tento přístroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Elektronická vodováha 0,001/1m sada +SW a elektronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento přístroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

Magnetické stojánky s prodlouženými rameny a měřením – měřící kloubové stativy

 

 

 

 

 

Tento přístroj je spolufinancován v rámci programu podpory OP PIK 2014-2020 „POTENCIÁL“ je k dispozici pro Prototypovou výrobu

   

 

  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

 

Název projektu:

Vědecko technický park SUB

Název operačního programu:    

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_074/0007206

Datum zahájení projektu:

 23. 6. 2016

Datum ukončení projektu:

 31. 12. 2019

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Služby infrastruktury.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vybudování nové sdílené inovační infrastruktury výjimečně oborově zaměřené do oblasti přesného strojírenství v regionu Uh. Hradiště ve Zlínském kraji, kde byl prokázán nedostatek vhodné výzkumné a inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty v oboru strojírenství.

Finanční náročnost projektu:      


 139.181.072,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

 69.590.536,- Kč
  

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OPPIK.

 

Název projektu:

Vytvoření nových výzkumných a vývojových kapacit společnosti Slovácké strojírny, a.s.

Název operačního programu:

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000007

Datum zahájení projektu:

1. 6. 2015

Datum ukončení projektu:

31. 5. 2018

Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Potenciál, Výzva I.

Popis projektu

 

Předmětem projektu je vytvoření nové vývojové a inovační kapacity společnosti. Cílem bude vybudování VaV středisek pro závody v Postřelmově a Zábřehu.
V rámci projektu budou pořízeny stroje a zařízení pro vývoj, konstrukci a testování prototypů trakčních přístrojů (tj. přístroje pro železnici, metro, tramvaje, trolejbusy, aj.), jeřábových manipulátorů, drtičů kamene, pro svařovací techniku, tepelné zpracování a zušlechťování materiálů aj.

Způsobilé výdaje:

61.731.398,30 Kč
Celkové výdaje: 63.214.114,34 Kč
Dotace ze strukturálních fondů EU: 30.865.699,15 Kč

Podíl finanční účasti SUB:

32.348.415,19 Kč

Seznam pořízeného majetku v rámci projektu

Název technologií

 

Horizontální obráběcí centrum

Vertikální obráběcí centrum

Vertikální obráběcí centrum 2

CNC soustruh s protivřetenem

Frézovací a vrtací centrum

Kalibrátor elektrických veličin

Spektrometr

Termokamera

Odmašťovací a čistící karuselový stroj

Vysokorychlostní obráběcí centrum

3D optický měřící přístroj

Tryskací zařízení

Metalografické zařízení

Spektrometr 2

Datové úložiště

Hydraulický lis

CAM systém

Měřící přístroje

Rentgenové měřící zařízení

Elektrická odporová vozová pec

Vyhodnocování cementačních vrstev

Spektrofotometr

Tepelné upínání

Na těchto zařízeních je možno za tržních podmínek provádět výzkum, vývoj, inovace a následné technické zkoušky a analýzy v oblasti:
- reverzního inženýrství
- tepelných povrchových úprav
- vysokorychlostního obrábění ušlechtilých materiálů
- broušení nástrojů s povlakem
- 3D skenování a tisk

Společnost čerpá finanční prostředky v rámci programu OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK).

 

Název projektu:

Energetická optimalizace výrobního závodu SUB v Uherském Brodě

Název operačního programu:

Eko-energie-Dotace-Výzva III

Datum zahájení projektu:

11. 9. 2012

Datum ukončení projektu:

30. 9. 2015

Zaměření projektu:

Zaměření projektu: realizace opatření investičního charakteru, která povedou k energetické optimalizaci výrobního areálu v Uherském Brodě.

Finanční náročnost projektu:

77.150.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

54.005.000,- Kč

 

Název projektu:

Energetická opatření ve výrobním závodu SUB v Postřelmově

Název operačního programu:

Eko-energie-Dotace-Výzva III

Datum zahájení projektu:

11. 9. 2012

Datum ukončení projektu:

31. 8. 2015

Zaměření projektu:

realizace opatření investičního charakteru, která povedou k energetické optimalizaci výrobního areálu v Uherském Brodě.

Finanční náročnost projektu:

51.750.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

36.225.000,- Kč

 

 

Název projektu:

Zavedení výroby inovovaných výrobků ve společnosti Slovácké strojírny

Název operačního programu:

Inovace – Inovační projekt – Výzva IV

Datum zahájení projektu:

4. 11. 2011

Datum ukončení projektu:

30. 11. 2014

Zaměření projektu:

pořízení výrobních technologií, které budou sloužit k zavedení sériové výroby dvou inovovaných výrobků.

Finanční náročnost projektu:

128.717.001,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

78.717.001,- Kč

 

Název projektu:

Inovace jeřábového manipulátoru

Název operačního programu:

OPPI Inovace

Datum zahájení projektu:

1. 1. 2011

Datum ukončení projektu:

30. 11. 2013

Zaměření projektu:

aplikace a uvedení do provozu nově vyvinutého procesu výroby inovovaných produktů (jeřábového manipulátoru), v přesnosti, jakosti a stabilitě procesu potřebné pro dosažení uvedených užitných vlastností (zejména s možností aplikace ekologicky čistých technologií

Finanční náročnost projektu:

187.500.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

112.500.000,- Kč

 

Název projektu:

Školicí středisko II – integrace vzdělávání

Název operačního programu:

OP Průmysl a podnikání

Název programu:

Školicí střediska

Datum zahájení projektu:

1. 5. 2009

Datum ukončení projektu:

30. 11. 2011

Zaměření projektu:

výstavba budovy pro potřeby vzdělávání zaměstnanců SUB, vybavení učeben učebními pomůckami pro potřeby vzdělávání zaměstnanců SUB, vybavení praktických učeben moderními technologie obrábění, svařování, dělení materiálu, metrologie

Finanční náročnost projektu:

105.595.520,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

63.359.520,- Kč

 

 

Název projektu:

Vzděláním k prosperitě

Název operačního programu:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Datum zahájení projektu:

1. 10. 2009

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2010

Zaměření projektu:

další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavatelem, podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů

Finanční náročnost projektu:

11.116.116,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

3.279.269,- Kč

 

 

Název projektu:

Rekvalifikace nezaměstnaných osob do strojírenských oborů a podpora pracovních míst ve Slováckých strojíren a.s. Uh. Brod

Název operačního programu:

OP Rozvoj lidských zdrojů (číslo CZ.04.1.03)

Název programu:

Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Datum zahájení projektu:

1. 4. 2006

Datum ukončení projektu:

31. 3. 2008

Zaměření projektu:

realizace rekvalifikačních kurzu pro nezaměstnané na obory obráběčské a zámečnické a vytvoření nových pracovních míst v SUB

Finanční náročnost projektu:

9.186.264,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

2.986.264,- Kč

 

 

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců Slováckých strojíren a.s. Uh. Brod

Název operačního programu:

OP Rozvoj lidských zdrojů (číslo CZ.04.1.03)

Název programu:

Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek

Datum zahájení projektu:

1. 9. 2005

Datum ukončení projektu:

31. 8. 2007

Zaměření projektu:

realizace vzdělávacích programů v oblastech technických, ekonomických, počítačových, jazykových, managementu a řízení

Finanční náročnost projektu:

6.230.380,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

3.417.360,- Kč


Název projektu:

Vybudování střediska vzdělávání SUB

Název operačního programu:

OP Průmysl a podnikání (číslo 1.3/019)

Název programu:

Školicí střediska

Datum zahájení projektu:

1. 7. 2005

Datum ukončení projektu:

30. 4. 2006

Zaměření projektu:

výstavba budovy pro potřeby vzdělávání zaměstnanců SUB, vybavení učeben učebními pomůckami pro potřeby vzdělávání zaměstnanců SUB

Finanční náročnost projektu:

36.471.000,- Kč

Podíl finanční účasti SUB:

19.695.000,- Kč


                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Přehledy projektů, v nichž byly SUB partnerem:

Název projektu:

Centrum pro výuku hi-technologií

Příjemce:

SPŠ Uherský Brod

Partner:

Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod

Název operačního programu:

ROP NUTS II Střední Morava

Název programu:

Integrovaný rozvoj a obnova regionu Podoblast podpory: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Datum zahájení projektu:

1. 8. 2008

Datum ukončení projektu:

31. 8. 2010

Zaměření projektu:

Vybudování jedinečného výukového a prezentačního centra na podporu výuky hi-tech technologií v odborných předmětech středních škol

Finanční náročnost projektu:

52.177.402,-Kč

Podíl finanční účasti SUB:

500.000,-Kč