Přeskočit na navigaci

Bezhroté brusky C 500 CNC

Bezhroté brusky C 500 CNC
Bezhroté brusky C 500 CNC
Bezhroté brusky C 500 CNC

Užití stroje

Číslicově řízené bezhroté brusky C 500 CNC jsou určeny pro přesné a výkonné broušení vnějších válcových ploch v sériové i hromadné výrobě s možností broušení zapichovacího (tvarového) nebo průchozího. Svou koncepcí pevného stojánku opěrného pravítka a pohyblivého brousicího vřeteníku a podávacího vřeteníku jsou vhodné zejména pro delší nebo rozměrnější obrobky. Brusky mají oboustranně uložené vřeteno brousicího i podávacího kotouče s konstantní řeznou rychlostí a vyznačují se vysokou tuhostí v nástrojové části. Disponují systémem odměřování polohy ve všech řízených osách, přesnou diagnostikou momentální situace včetně okamžité lokalizace případné poruchy stroje, dálkovou diagnostikou. Umožňují velmi rychlé a přesné přeseřízení brousicího stroje na jiný typ a rozměr obrobku. Jsou plně kapotovány a zaujímají minimální zastavěnou plochu. Díky své provozní pružnosti umožňují řešit i ty nejnáročnější úkoly, kladoucí mimořádné požadavky na přesnost, výkon a flexibilitu výroby.

           
Technické parametry

 Min. broušený Ø       3

pro průběžný způsob broušeni, maximální

 220 mm

pro zapichovací způsob broušení, maximální

 200 mm

Délka broušeného obrobku:

se spec. podáváním pro průběžné broušení, max.

6000 mm

se spec. podáváním pro zapichovací broušení

  480 mm

Šířka brousicího kotouče

  500 mm

Obvodová rychlost brousicího kotouče max.

    63 m/s