Přeskočit na navigaci

Hrotové brusky BUC 63 C Practic

Hrotové brusky BUC 63 C Pactic
Hrotové brusky BUC 63 C Pactic
Hrotové brusky BUC 63 C Pactic

Užití stroje

Bruska BUC 63 C Practic umožňuje jak ruční broušení tak i broušení v automatických cyklech. V základním provedení je stroj vybaven čtyřmi připravenými základními programy, které umožňují programování dialogovým způsobem (parametrické zadávání hodnot) přímo na stroji. Základní programy jsou broušení zápichem, podélné broušení, postupné zápichové broušení na jeden průměr s následným podélným přebroušením a šest různých průměrů broušených zápichem s jedním technologickým zadáním. Stroj je možné doplnit SW opcemi např. broušení konkáv-kovex, broušení kuželu interpolací os X-Z, rádiusu aj. Broušení ruční i v automatických pracovních cyklech je určeno pro broušení vnějších rotačních a kuželových ploch obrobků podélným nebo zapichovacím způsobem. Bruska umožňuje broušení čelních ploch a při použití zařízení pro vnitřní broušení (jiné provedení) také vnitřních válcových a kuželových otvorů. Obrobky je možné upínat mezi hroty, letmo do sklíčidla, kleštin, případně na magnetickou upínací desku unášecího vřeteníku. Unášecí vřeteník, brousící vřeteník a vrchní stůl lze pro broušení kuželů natočit ručně, případně brousit kužely SW opcí broušení kuželů interpolací os X-Z. Stroje v provedení Practic jsou vybaveny ŘS Siemens 840 D sl s 10“ monitorem a operátorským panelem MP 277.

Provedení stroje

Provedení stroje CE, řídicí systém SIEMENS Sinumerik 840 D sl, řízené osy X - přísuv brousicího vřeteníku, Z - posuv stolu v základním provedení , ruční kola pro osy X a Z, částečná kapotáž s ručně ovládanými dveřmi.

Technické parametry

Oběžný Ø

630 mm

Vzdálenost mezi hroty max.

2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm

Hmotnost obrobku upnutého:

v hrotech max.

3 000 kg

v hrotech a opěrkách otevř. *

4 000 kg

letmo, včetně upínače, max. *

   300 kg

Největší hmotnost obrobku s těžkým unášecím vřeteníkem a těžkým koníkem: *

v hrotech

4 000 kg

letmo, včetně upínače

   400 kg

* jiné provedení nebo zvláštní příslušenství