Přeskočit na navigaci

Obrážečky OHA 50 CNC 5

Užití stroje

Svislá odvalovací obrážečka OHA 50 CNC 5 s řídícím systémem SINUMERIK 840 D sl, který zajišťuje řízení pěti os a s digitálními servopohony řízených os je vysoce výkonný universální stroj, určený pro obrážení vnějšího i vnitřního ozubení čelních ozubených kol s přímými i šikmými zuby. Kromě řízení jednotlivých os, zajišťuje systém ovládání všech funkcí stroje, průběh automatického pracovního cyklu a poruchovou a provozní diagnostiku. Na stroji je možno obrážet i různé křivkové kotouče, ozubené segmenty a při použití zvláštního příslušenství i hřebeny do délky 1000 mm. Pro každé obrážení je možno navolit až 20 řezů. Pro každý řez je možno zvolit optimální řezné podmínky. Další rozšířené vlastnosti přinášejí „Jiná provedení stroje“.

Nové prvky a vlastnosti stroje

Hydrostatické uložení vřetena smykadla Při zpětném pohybu vřetena smykadla je nástroj oddálen radiálně nebo šikmo Volba řezných parametrů pro každý řez Možnost krokování nástroje Zálohování pracovních programů Počítání proběhlých pracovních cyklů Značné výškové přestavení suportu smykadla i v průběhu pracovního cyklu Zastavování vřetena smykadla v horní úvrati Brzdění doběhu vřetena smykadla Polohování nástroje i obrobku Diagnostika závad Bezpečnostní zakrytování stroje Osvětlení pracovního prostoru Zastředění zubu nástroje do předhrubované zubové mezery obrobku.

Technické parametry

Max. modul obráženého ozubení

8 mm

Max. Ø obráženého ozubení

500 mm

Max. šířka obráženého ozubení

125 mm

Vrtání

205 mm

Max. zatížení stolu

300 kg

Rozsah dvojzdvihu

40 - 800 mm.min-1

Rozsah kruhových posuvů

0 - 1 900 mm.min-1

Rozsah radiálních posuvů

0 - 5 000 mm.min-1

Rychloposuv

5000 mm.min-1

Výkon hlavního motoru

17 kW

Celkový příkon

45 kVA

Rozměry - délka

3 500 mm

Rozměry - šířka

2 800 mm

Rozměry - výška

2 950 mm

Hmotnost

7 200 kg