Přeskočit na navigaci

Vědeckotechnický park 1

 

Vědeckotechnický park Slováckých strojíren, a.s.
>>> Plochy k zasídlení <<<

 

Vědeckotechnický park SUB slouží začínajícím subjektům působícím nejen ve strojírenství a dalších průmyslových oborech, plní taktéž inkubační funkci a je zaměřen na zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Důraz je kladen na znalostní a technologický transfer, podporuje průlomové a průmyslové technologie. Je primárně určený pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty. Nespornými výhodami zasídlení v našem vědeckotechnickém parku je také podpora spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti, podpora přenosu výsledků vědy, výzkumu a inovací na trh (transfer technologií) a edukační a osvětová funkce.

Majitelem, zakladatelem i provozovatelem VTP SUB jsou Slovácké strojírny, a.s.

Výhody zasídlení:
Individuální přístup ke klientům
Volitelná doba pronájmu
Standartní nájemní smlouva, zvýhodněné cenové nabídky
Možnost virtuálního sídla, přeposílání korespondence

Vědeckotechnický park SUB, a.s. je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z. s.

Prostory a vybavení:

1. NP: 5 kanceláří, 2 zkušebny zaměřených na mechanické zkoušky materiálů, chemické složení materiálů, defektoskopii, metalografii, životnostní zkoušky materiálů, elektrické zkoušky či na měření.


2. NP: 3 kanceláře

Služby VTP:

Zprostředkování spolupráce
Využití školících středisek v areálu SUB, a.s. 
Využití vývojových a provozních pracovišť SUB, a.s.
Organizace seminářů, konferencí a vzdělávacích akcí
Dostatek parkovacích míst
Stravování v areálu Slováckých strojíren, a.s. (podniková jídelna, bufet)

Poradenství:

Poradíme s vhodnou dotací, investiční pobídkou pro vaši investici – pro váš projekt.
V rámci poradenství poradíme i v oblastech živnostenského podnikání, regulace podnikání a snižování administrativní zátěže, společenské odpovědnosti organizací, podnikatelské rady, vnitřního obchodu, standardizace, malého a středního podnikání, finančních nástrojů, dotací a podpory podnikání a podpory výzkumu a vývoje.
Profitujeme z našich dlouholetých zkušeností ve Slováckých strojírnách, a.s., jak v rámci VaV I, tak pomůžeme financovat růst vaší firmy z veřejných zdrojů v rámci dotačních titulů, synergicky propojíme, abyste získali maximum. Z týmu pro vás vybereme poradce, který nejlépe rozumí vašemu podnikání a bude se mu věnovat jako vlastnímu.

Fakturační adresa:

Slovácké strojírny, a.s.              
Vědeckotechnický park 1                      
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod                                                       
IČ: 00008702    DIČ:CZ00008702

Bankovní spojení: ČSOB: 8010-309000893/0300

Kontakt a korespondenční adresa:

 Slovácké strojírny, a.s.
 Vědeckotechnický park 1
 Nivnická 2812, 688 01 Uherský Brod

Mobil: +420 702 293 938
Email: vtp1@sub.cz 

Dokumenty:

VTP 1 SUB Nabídka ploch

VTP 1 SUB Informační brožura – březen 2020

Odborný časopis:

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci VTP 1 SUB, Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.

Inovační podnikání a transfer technologií 01/22
Inovační podnikání a transfer technologií 02/22
Inovační podnikání a transfer technologií 03/22

 

Fotogalerie:

 

Aktuálně:

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předpokládá, že výzvy vyhlásí nejpozději v lednu 2022. Tak, aby znění zohlednilo aktuálně vyjasňované otázky s Evropskou komisí a podané žádosti se nemusely vracet k přepracování.
 
Web odkaz:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/
 

AKTUÁLNÍ INFORAMACE Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Z Národního plánu obnovy:
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva
Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva
Úspory vody v podnicích – I. výzva
Elektromobilita pro podnikatele – I. výzva

Přílohy:

Národní plán obnovy - prezentace (PDF)

Pilíře Národního plánu obnovy (PDF)

 

Provoz VTP1 se řídí dle platných protiepidemických opatření.