Přeskočit na navigaci

ZÁBŘEH NA MORAVĚ

Slovácké strojírny, a. s., provozovna Zábřeh je součástí společnosti Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod. Společnost je důležitým dodavatelem strojírenských celků pro významné světové společnosti v oblasti těžby uhlí, hutnictví, těžkého a přesného strojírenství. Provozovna Zábřeh je sama dodavatelem přesných strojních dílů, svařenců a rozváděčových skříní. Využívá moderních technologií v obrábění a tváření kovů a sváření. K důležitým technologiím závodu patří také chemicko-tepelné zpracování materiálu.

Závod 9 v Zábřehu je v současnosti orientován na výrobu strojírenských sestav a podsestav, které vstupují do konečných montáží realizovaných v závodech 1 a 2 v Uherském Brodě. Je také výrobcem unifikované řady skříní pro elektrické rozvaděče značky DISTRIBOX a mechanické části strojů pro osazování plošných spojů užívaných v elektrotechnickém průmyslu. Významným technologickým prvkem je středisko pro tepelné zpracování a zušlechťování materiálu kalením povrchovým, do vody či oleje, nitridací, cementací.